Det finns tre bloggar på DOLT.

DOLTs blogg, där vi lägger upp information, metoder, forskning som rör ämnet psykisk

misshandel / nedbrytning men även tankar ifrån medarbetare samt gästbloggare.

Vi har även två bloggar, där de som är drabbade av drabbade av psykisk misshandel/

Vi Ungas blogg, där barn och unga upp till 20 år skriver sin livsberättelse.

Drabbade berättar, där vuxna som blivit drabbade skriver sin livsberättelse.

Det kan vara både de som är drabbade direkt som skriver sin berättelse men också de som är

drabbade indirekt. Som tex närstående till någon drabbad och som på grund av det, är starkt

påverkad av det jobbiga som händer eller har hänt.

Dessa bloggar har tre syften.

1. Vi på DOLT vet att de som är drabbade av psykisk misshandel /nedbrytning oftast inte

blir trodda och därmed inte får den hjälp som de har rätt till. Vi vet också hur viktigt det

är att äga sin egen berättelse. Vi vet hur läkande det är att bli lyssnad på och trodd! Dessa

människor har oftast varit med om helt osannolika saker och vågar inte berätta allt för

sina vänner om de ens har några vänner kvar. Att då kunna läsa sin egen livsberättelse

på en offentlig blogg men anonymt, kan vara en pusselbit för att bli en hel människa igen.

2. Att kunna läsa andra människors livsberättelser för att se att man inte är ensam om att

uppleva och ha det så här. Många människor har inte möjlighet att söka professionell

hjälp i sin situation och att då få läsa om andras liknande öden kan vara till stort stöd. Att

se att man inte är ensam och få se hur andra gjort för att ta sig ur blir konkret hjälp till

3. Alla livsberättelser som vittnar om psykisk misshandel /nedbrytning blir ett viktigt

dokument och bevis för att detta existerar. När DOLT uppvaktar myndigheter och

organisationer med krav på åtgärder för att hjälpa de drabbade så blir bloggen ett viktigt

hjälpmedel att påvisa att människor far illa och hur insatsen för att hjälpa bör se ut.

Ju fler livsberättelser, ju svårare blir det för myndigheter att blunda för detta.

Bloggarna för livsberättelser går inte att kommentera, detta för att vi på DOLT anser att varje

människa har rätt till sin egen berättelse och den ska tala för sig själv.  De livsberättelser som

publiceras är anonyma. Namn och ort är ändrat så att man inte kan härleda varifrån personen

kommer. DOLT förbehåller sig rätten att välja om berättelsen ska publiceras eller inte. Det kan

också hända att vi vill justera något i berättelsen men det sker alltid i samråd med den som

skrivit. Man mailar sin livsberättelse till info@dolt.nu för publicering på bloggen.

Pin It on Pinterest