Social navigation

 Hjälper dig att navigera rätt i mänskliga rättigheter

Maria Larsson arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv och utgår från den lilla människan!

Efter 25 år som drifttekniker sadlade Maria om och använder egna och andras erfarenheter av brott i nära relation och ojämställdhet i arbetslivet för att hjälpa människor och organisationer att läka, växa och utvecklas genom de svårigheter som sker i livet och på arbetsplatser. 

Maria älskar problem, ju större desto bättre. Problemen säger något och i det finns lösningen. Men det kan vara svårt att se för någon som själv är begravd i problemet. Där hjälper Maria till. Med stor kunskap om mänskliga beteenden i kombination med coachning som stärker dina eller din organisations förmågor. 

Att arbeta med mänskliga rättigheter är som att navigera i sociala farvatten. Därav firmanamnet Social Navigation. 

Drivkraften är FN:s  ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Målet är ett: Ett medmänskligare samhälle!

 

“När fler får kunskap
om mekanismerna bakom våld!
Då kan vi stoppa det!”

Styrkor och kompetenser

 – Våld i nära relation
– Barns rättigheter
– Jämställdhet / likabehandling
– Mobbing / kränkande särbehandling / diskriminering
– Utvecklare/ samordnare informationssäkerhet
– Bred teknisk kompetens med 25 år som drifttekniker 

Ni som undrar över det maritima temat och namnet Social Navigation?

Svar: Uppvuxen vid havet och med skutsegling i blodet så är det kanske inte så konstigt att havets metaforer får hjälpa till att sätta kursen framåt! 

Kontakta mig 

Pin It on Pinterest