#nödvärn är ingen motståndsrörelse! Det är en förstånds-rörelse! Tyvärr är det inte alla som förstått det och vi har kämpat i ständig motvind. Nu lämnar vi i styrgruppen över till nya krafter som kommer att utveckla det arbetet som har påbörjats.

Reflektioner från vårt arbete och vilka brister vi ser inom Polisen

#nödvärn har blottat att det inom polisorganisationen finns ett stort antal poliser som utgör allvarliga problem på arbetsplatsen. En del är faktiskt kriminella. Hur många Kapten Klänning finns det inom polisen idag? Som har en egen agenda som inte överensstämmer med lag och ordning?

Vi hade önskat att man hade sett på #nödvärn som en gigantisk visselblåsare där alla påvisar samma typ av problem. Att olika härskartekniker, maktmissbruk och normförskjutning utgör ett mycket stort problem inom polisen och att det varit så under decennier. Många har genom åren försökt att påtala problemen men inte fått gehör trots att deras önskan har varit lag och ordning inom ordningsmakten och en hälsosam arbetsplats. #nödvärn har utgjort en plattform där många har gjort sin röst hörd som annars inte vågat. Kämparviljan och glöden har blandats med alla dem som givit upp för längesedan. De som redan har försökt i att få bort löjlig grabbighet och kunna gå till jobbet utan att behöva värja sig från tafsande, sexistiska kommentarer och ”höhöhö”. Eller ännu värre.

Man kan också se #nödvärn som en gigantisk incidentrapport. På välfungerande arbetsplatser tex Toyota eller inom flygindustrin så älskar man problem. De som upptäcker problem, belönas! Företagen förstår att man måste ta hand om problem för att klara /säkra en leverans av högkvalitativ produkt. Problem och därmed kostnaden ökar i kvadrat ju längre tid man negligerar eller om man tar hand på ett felaktigt sätt. Polisens uppdrag och leverans handlar om att förebygga och utreda brott. Det är svårt att uppnå bra resultat och arbeta effektivt, med alla de problem som uppdagats i #nödvärn.

Struktur vs Kultur

För att nå hela vägen med förändrings- och förbättringsarbete så behöver man ta ett helhetsgrepp över företagets struktur och kultur samt få med sig alla på resan.

Struktur är ramverket eller grunden för förändringen dvs handlingsplaner, policys och vision som visar vad man vill och vart man är på väg. Här har Polisen tagit till sig av vad som framkommit i #nödvärn och lagt ner mycket jobb på att ta fram nya underlag att implementera.

MEN struktur är den enkla biten och kultur den svåra! Man brukar säga att ”kultur äter struktur till frukost”! Det har aldrig varit okej med sexuella trakasserier men ändå har det florerat. Mot det hjälper inga nya policys. Det krävs mycket mer än struktur för att komma tillrätta med den oönskade företagskultur som råder på många håll inom Polisen idag.

Det är här vi har sett att #nödvärn har sin roll! Att ändra kulturen inom Polisen! Med nästan 5000 polisanställda i #nödvärn, som alla vill ha en positiv förändring så skulle vi få saker att hända, på riktigt! Med så många ambassadörer så borde det vara en lätt match att få ordning på problemen inom Polisen nu när även ledningen är med i matchen och säger sig vilja ha en attraktiv arbetsplats. Vår önskan var helt enkelt att bistå med andra infallsvinklar och nya sätt att arbeta med de komplexa frågorna: tystnadskultur, maktförskjutning, trakasserier och härskartekniker. Men vi möttes av, tystnad…

Cykelkällaren

Detta begrepp inom Polisen innebär att en person som gör något dumt blir placerad i cykelkällaren tills hen kommer på bättre tankar eller slutar. Kerstin Dejemyr fick under fem månader arbeta med #nödvärn på HR, trodde vi! Men det visade sig vara en placering i ”cykelkällaren”. Allt hennes arbete handlade om att skriva en rapport om själva uppropet. Hon fick inte göra något med framåtlut eller positiv utveckling. Inga framträdanden. Inga föreläsningar. Tragiskt att man väljer att ta hand om sina resurser på detta sätt.

Attraktiv arbetsplats?!

Vi delar helt och fullt målbilden att polisen ska bli en attraktiv arbetsplats. #nödvärn har en egen målbild/vision som egentligen kompletterar en attraktiv arbetsplats:

”En inkluderande polisorganisation

där alla kan nå sin fulla potential”

Men vi har känt att #nödvärn inte tagits på allvar och att ”en attraktiv arbetsplats” inte gäller oss. Tvärtom faktiskt! Vi har istället upplevt, både uttalat och outtalat, att alla som har problem med rådande kultur inom Polisen borde sluta så att de som finns kvar slipper tjat och kan ha en attraktiv arbetsplats enligt sina normer…

Normer

Det finns alltför många poliser som känner att de inte passar in. Att normen är så snäv att duktiga och nu menar jag sjuhelvetes duktiga poliser, inte känner sig som ”riktiga” poliser? Som känner att de är en udda fågel. Bara för att de inte ser ut som eller agerar enligt normen som är extremt tydlig men inte nedskriven.

Detta är fullständigt destruktivt för den enskilde polisanställde, för polisorganisationen och för hela samhället. Ett tydligare mångfaldsarbete är på sin plats här. Där det inte bara handlar om att ”visa upp” att man har anställt människor med olika kön, sexuell läggning, ursprung och trosinriktning. Det är inte så man bygger en inkluderande arbetsplats. Polisen har lång väg att gå här.

De som arbetar med mångfald och normer på riktigt, ser till att fånga upp de olika kompetenser och goda initiativ som finns. De ser potentialen i kollektivets intelligens. De förstår att innovation och vägen framåt kommer från att våga samtala, släppa fram friktion och skav och inte bara våga tänka utanför boxen, utan även KLIVA ut ur boxen. Då kommer det att börja hända saker, positiva saker. Men det kräver mod och styrka från de som är ledare!

Att arbeta med normer och mångfald kommer att möta motstånd! Från alla de som idag har privilegier inom organisationen. De gillar såklart inte att släppa ifrån sig en del av privilegierna, som exempelvis makt eller att de kanske inte blir lyssnade på lika mycket längre när man öppnar upp för många andras tankar och idéer. Men det är sådant som en god ledare ska hantera.  Mångfald ger tusenfalt tillbaka! Men initialt handlar det om att kavla upp ärmarna och verkligen börja jobba med fördomar, ledarskap och kulturen på arbetsplatsen. Läs gärna ett tidigare inlägg om värdegrund här!

Polis vs civilanställd

Detta är ytterligare ett område som inte tas omhand och är en källa till problem. Vi har en arbetsplats där utbildade poliser arbetar sida vid sida med civilanställda för att utreda brott. Men det är en segregerad arbetsplats där den civilanställde hela tiden måste motivera sin existens på arbetsplatsen. Inte okej!

Rädsla

Den interna kulturen präglas av rädsla. Inte överallt. Men på många ställen. Rädsla för att göra fel. Att inte passa in. Att anpassa sig eftersom man inte känner att man kan vara sig själv. En arbetsplats som bygger på rädsla ger ingen bra arbetsmiljö och många av de problem vi ser blir självgenererande med en sådan grund. Kulturen inom Polisen är så djupt rotad att de flesta inte ens reflekterar över att det skulle kunna vara på ett annat sätt. I princip alla är fångade i ett system som styr varje steg och handling. Där outtalade regler går före policys. Där vissa använder makt och rädsla som medel att skaffa sig fördelar. Det är många som har försökt att förändra och förbättra men som gett upp och slutat. Det är ett sådant fullständigt misslyckande! Att goda och bra poliser inte orkar med en dålig företagskultur. Skärpning!

Rapporteringsskyldigheten.

Fungerar utmärkt till det den är tänkt! Att anmäla externa brott som en polis får kännedom om. Men #nödvärnsuppropet visar med all önskvärd tydlighet att den lagen behöver ändras eller kompletteras för att fungera fullt ut även inom Polisen. Vi har påtalat detta för både rikspolischefen och justitieministern men de verkar inte tycka att det är en viktig fråga, att lagen får omvänd effekt inom Polisen. Den innebär att tystnadskulturen blir monumental och att kollegor som gör sig skyldiga till brott mot andra kollegor kan komma undan med det på grund av rädsla att anmäla en kollega. Om lagen är svår att ändra så kan man komplettera med visselblåsartjänst eller annat externt stöd som gör att den även fungerar inom Polisen.

Nödvärnsjuvelerna överlämnades till RPC i samband uppropet i december 2017 har ett starkt symbolvärde. Varje pärla motsvarar en kvinna som är eller har varit anställd hos polisen och som vill ha en förändring av den osunda företagskulturen som de upplevt. Det är en ansenlig mängd personer som vill ha en förändring. Nödvärnsjuvelerna turnerar nu runt i Sverige och det är fint. Men vi hade gärna sett att det kompletterades med föreläsningar/workshops med material från #nödvärn för att verkligen få alla att känna och förstå vad likabehandling går ut på.

Slutord

Dessa reflektioner kring Polisen gäller inte alla. Det finns många goda poliser som är gjorda av rent guld och som verkligen fattar grejen med att vara polis! Att hjälpa, skydda och ställa tillrätta, även inom polisorganisationen! Som vågar säga ifrån mot sunkiga skämt och maktmissbruk. Som skyddar rygg för kollegor även mot andra kollegor som beter sig illa i fikarummet, radiobilen eller på firmafesten. All heder åt er och ”keep up the good work”! Det är så det ska vara på en välfungerande arbetsplats!

Sen finns en del som inte alls känner igen de problem
som vi i #nödvärn har lyft upp.
De är antingen på en välfungerande arbetsplats.  Grattis!
Eller så är hen inte med i matchen överhuvudtaget…

Nu när vi lämnar #nödvärn så vill vi skicka med tips om var Polisen ska skicka in insatsstyrkan framåt:

  1. Beteenden – stärk de positiva beteenden som finns och ge tydliga signaler på vad som är oönskat beteende. Titta gärna på hur ÖB hanterat detta.
  2. Bemötande – Poliser är duktiga på det externa bemötandet men internt finns det rätt mycket övrigt att önska hos alltför många.
  3. Initiativ/idéer – många berättar om hur deras idéer och initiativ till förbättring och utveckling inom polisorganisationen slås ner. Det finns alldeles för många tappade sugar där ute.

Uppmuntra och ta hand om goda initiativ hos alla medarbetare!

Knäck koden – inte varandra!

 

Varmt tack till alla som delat förtroenden, peppat, kavlat upp ärmarna och köpt armband som gjort allt detta möjligt. Vi i styrgruppen går vidare och kommer att arbeta med likabehandling och mänskliga rättigheter på olika nivåer i samhället och i världen!

Klart slut!/ Kerstin Dejemyr  Meta Broddare  Maria Larsson

 

 

Pin It on Pinterest