Kriminalinspektör Janna Davidson tog initiativet att åka på den internationella kongressen om könsbaserat våld och feministisk aktivism på sociala medier, den 24 april 2018 i Madrid, Spanien. Det var drygt 200 deltagare och Janna var den enda närvarande polisen.

På kongressen medverkade Janna i en paneldebatt och fick tillfälle att göra en draging på spanska om hur #metoo påverkat samhället och arbetsplatser i Sverige. Janna återberättade vittnesmål ur #nödvärns-uppropet, tre med sexuell karaktär och tre med andra härskartekniker.  Vidare så berättade hon om hur #metoo startade i Sverige och inom Polisen samt hur viktigt det varit. Att detta arbete gjort att tabun brutits. Det som tidigare sågs som en privat angelägenhet eller samarbetsproblem mellan medarbetare ses nu i en större kontext av strukturell karaktär och att det finns en större förståelse för att detta kräver särskilda insatser. #nödvärns-uppropet med nästan 5000 polisanställda har uppmärksammat hur stora problemen är och att det är lång väg kvar innan vi har en polisorganisation fri från kränkningar och härskartekniker.

Janna lyfte även det problematiska i att Polisens befintliga strukturer har odlat fram den situation som vi har idag och att då använda samma metodik för att lösa problemen riskerar att istället att förvärra situationen.

Dagarna i Madrid blev mycket givande och intresset för #nödvärn var stort. De var mycket fascinerade av att vi är så modiga inom svensk polis och vad vi åstadkommit på kort tid med #nödvärn.

Janna tog kontakt inspektör Alma Herrera Panades på plats i Madrid. Hon finns på ett nyinrättat kontor hos polisen i Madrid som arbetar med likabehandling mellan könen. I Spanien finns inte ett enda anmält sexuellt övergrepp inom polisen, vilket säger allt. Detta är tabu att prata om. Tystnadskulturen är total. Sexualbrott  faller inte under allmänt åtal i Spanien och det förklarar en stor del av problematiken.

Men det finns hopp! Likabehandlingskontoret har en del intressanta arbetsmetoder som är på väg att implementeras såsom en hemsida med information om likabehandling och jämställdhet. Kopplat till kontoret finns även en anmälningsfunktion där man enkelt kan anmäla trakasserier. Dessa anmälningar kommer att hanteras av personalen direkt på detta kontor. Det finns också 32 representanter ute på polisdistrikten som är knutna till Likabehandlingskontoret för att konkret arbeta med frågan ute och kunna fånga upp problem i ett tidigt skede.

Intressant och värdefullt att kunna dela varandras erfarenheter. Vi kan absolut snappa upp en och annan ide från dem!

Jannas medverkan i på kongressen i Madrid har resulterat i stort intresse från andra aktörer och det kommer att bli samarbeten på olika sätt framåt. Hon fick med sig hem en inbjudan till Polisen för två personer  att delta på International Work shop on Gender Perspective in the Police Model som anordnas i Madrid, i juni med deltagare från hela Europa.

#nödvärn tackar kriminalinspektör Janna Davidson för ett fint initiativ och ett väl genomfört uppdrag!

Kontakt:
Mail: info@nodvarn.se
Tel: 0708384848

 

Pin It on Pinterest