Nu har polisanställdas #metoo upprop nått ut och blivit en påverkansfaktor. Vi får förfrågningar om allt möjligt och vi är såklart glada och stolta över intresset.

C-uppsats
Maya Ekström och Ebba Ekström studerar kriminologi vid högskolan i Kristianstad. De har blivit inspirerade av #nödvärn och kommer att göra sin c-uppsats med följande forskningsfrågeställningar:

  1. Hur möjliggörs en tystnadskultur på arbetsplatser när det kommer till sexuella övergrepp på kvinnor?
  2. Hur möjliggörs sexuella övergrepp på kvinnor i vardaglig interaktion på arbetsplatsen?

Så här beskriver de varför de valt #nödvärn:

”Vi utgår från #nödvärn då det är särskilt intressant ur ett kriminologiskt perspektiv. Detta då det är ett upprop från kvinnliga polisanställda som blir utsatta för sexuella övergrepp på sin arbetsplats. En arbetsplats där anställda är ålagda samt utbildade i att upptäcka, reagera och agera på kriminaliserade handlingar så som sexuella trakasserier och övergrepp. Vårt syfte är att försöka förstå utifrån anställda kvinnors berättelser hur sexuella övergrepp kan förekomma och upprätthållas på en arbetsplats som polisen. Vår önskan är att vi kan finna djupare förståelse för hur detta kan förekomma och att forskare och polisen som organisation ska fortsätta att fördjupa sig i hur vi kan stoppa detta.”

Vi återkommer med resultaten från c-uppsatsen!

Ytterligare en C-uppsats med #nödvärns uppropet som utgångspunkt är på gång.

Forskning
I det senaste nyhetsbrevet från Nordiska polisforskningsnätverket skriver man om #nödvärns uppropet.

”Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev har funnits sedan 2008 och erbjuder en översikt över vad som händer inom polisforskning i Norden. I uppläggningen eftersträvas att ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med kompletterande webbadresser alt. bilagor för ytterligare information. Bl.a. presenteras nyheter, publicerade texter och evenemang med anknytning till polisforskning. Nyhetsbrevet kommer ut med 10 nummer per år och når ung. 1000 prenumeranter i hela Norden.”

Här hittar du nyhetsbrevet: 1 Nyhetsbrev december 2017, januari 2018 (1)

Det är mycket spännande på gång framåt! // #nödvärn

Kontakt: info@nodvarn.se
Tel: 0708384848

Pin It on Pinterest