Först ut att testa #nödvärns workshop är Polis Stockholm Nord. Björn Cewenhielm, lokalpolisområdeschef i Norrtälje, kontaktade #nödvärns styrgrupp och bjöd in oss att medverka vid en konferens om jämställdhet.

Vi tog chansen att genomföra en workshop med frågor som vi ville belysa utifrån #nödvärns upprop. För att nå bästa resultat och kunna arbeta effektivt valde vi att använda MeetingSphere, en digital arbetsplattform som medger anonymisering. Detta ger stora möjligheter att arbeta med frågor som är tabu eller besvärliga att hantera.

Björn hade bara en önskan inför vår medverkan: – Tassa inte på tå inför denna svåra fråga! Vårt svar: – Det tänker vi verkligen inte göra!

Upplägg för workshop
Att ta upp olika ämnen för diskussion, brainstorm, omröstning och reflektioner. Alla deltagare har varsin laptop där man skriver ner sina tankar och idéer utifrån våra frågor. Genom att använda ett gruppstödsbeslutssystem kan man hantera en stor mängd information och även ge alla deltagare möjlighet att rösta om vilka frågor som är viktiga för dem. Därmed kommer resultatet att bli lite olika för varje workshop vi genomför. Vi styr inte resultatet. Vi leder er genom denna utveckling utifrån var ni befinner er och vad som är viktigt för er framåt.

Rapporten som automatiskt genereras efteråt innehåller allt som skrivits ner under dagen. Den kommer att ge er mycket värdefull information om var ni står just nu för att kunna ta ut rätt riktning framåt.


Genomförande
För att bevisa att det digitala verktyget verkligen är anonymt så delade vi ut spelkort till alla. Det blev deras id-kort och man loggade in som exempelvis Spader dam.
Våra huvudrubriker var Makt, Tystnadskultur, Den ideala polisen och Effekter av trakasserier och övergrepp. Vi läste exempel ur uppropet och pratade om de reflektioner som vi gjort. På bara några timmar processades stora och svåra frågor mycket effektivt bland deltagarna. Brainstorms blandades med omröstningar. När det är anonymt vågar man uttrycka saker som annars inte kommer fram. En annan fördel med en digital plattform är att alla kommer till tals. De som av olika orsaker brukar vara tysta, kan här fritt dela sina idéer. Ingen behöver vara rädd att andra ska ha åsikter om mina tankar. Alla idéer är lika mycket värda eftersom vi inte kan värdera enligt de modeller som vi människor brukar ägna oss åt till exempel hierarki, lön, utbildning och tjänsteår. Man blir kreativ när inget blir bedömt utifrån vem som kommit med förslaget. Idéerna kan flöda. Formella och informella ledare som man annars tar oproportionerligt mycket hänsyn till får inte det utrymmet här. Information kan skrivas rakt och kommuniceras ut helt utan att lindas in. Det blir ärlig och helt otvättad information som tar den riktiga tempen på verksamheten.

Fördelar med digitalt process stöd

  • Anonymt – alla vågar yttra sig
  • Demokratiskt – allas röst är lika mycket värd
  • Kreativt – idéerna flödar när inget begränsar
  • Effektivt – sparar tid
  • Kvantitet – stor mängd information och idéer kan tas om hand
  • Kvalitet – äkta och otvättad information kommer fram

Alla dessa faktorer är avgörande för om man ska kunna utveckla och förbättra en verksamhet eller organisation.

Kommentar från deltagare
”En otroligt givande dag där vi med hjälp av Maria, Meta, Kerstin från styrgruppen i #nödvärn och Pierre tog oss an komplexa frågor inom området jämställdhet. Under workshopen användes den digitala plattformen MeetingSphere, vilken på ett enkelt och bra sätt gav oss underlag för fortsatta diskussioner, både som ledningsgrupp och individ.”

Sammanfattning
En mycket intressant workshop där vi fick hjälpa till att effektivisera och snabba upp utvecklingsprocessen ihop med 25 mycket engagerade polischefer och befäl.

Men tiden var lite kort. Det var så mycket mer vi ville säga angående beteenden och maktförskjutning som ligger till grund för de problem som Polisen brottas med idag. Där sexuella trakasserier bara är ett av alla oönskade beteenden som hindrar så många polisanställda från att nå sin fulla potential.

Vi fick välja bort mycket denna gång och fokusera på att visa hur man kan arbeta med tuffa utvecklingsprocesser på ett effektivt sätt och samtidigt engagera alla medarbetare. Det går inte att förändra om man inte får med sig alla. Det går inte att få med sig alla om det finns dolda agendor och oönskade beteenden som ständigt måste hanteras. När alla lägger korten på bordet så kan vi börja jobba med sakfrågan.

#nödvärn hjälper Polisen att lägga korten på bordet

Vår tanke med workshopen är att engagera alla. Lyfta frågorna på olika sätt och med olika infallsvinklar. Genom att lägga in frågor om hur du som person kan agera i olika scenarior kan vi även ta fram en egen personlig handlingsplan för varje deltagare mot trakasserier på arbetsplatsen.

Policys och handlingsplaner är inget värda om man inte kan ta till sig dem. Man måste känna att den berör mig och mitt agerande. Att det jag gör är viktigt. Att jag kan göra skillnad för mig och för mina arbetskamrater. Då får vi engagerade medarbetare.

Rapporten från workshopen är fantastisk att läsa. Helt opåverkad information om hur läget verkligen är. Så värdefullt för det fortsatta arbetet att åstadkomma en varaktig förändring och förbättring hos Polisen. Här hittar ni Rapport Workshop #nödvärn

Tack till
Björn Cewenhielm och Polis Stockholm Nord för att vi fick komma och testa vårt upplägg på er i skarpt läge!
Pierre Wettergren från Clever Collaboration Group AB för facilitatorstöd och lån av teknisk utrustning! Ovärderlig insats!

#nödvärns vision

”En inkluderande polisorganisation där alla anställda kan nå sin fulla potential”

 

Styrgruppen för #nödvärn
Kerstin Dejemyr   Meta Brodare   Maria Larsson

För mer information:
Mail: info@nodvarn.se
Tel:0708384848

Pin It on Pinterest