Över 4600 kvinnor har på ett eller annat sätt engagerat sig i #nödvärn, uppropet för polisanställda som knyter an till #metoo. Det enorma gensvaret gör att vi lägger själva namninsamlingen för uppropet på en extern sida för att kunna bjuda in ännu fler. Vi gör nu ett utökat upprop för att inkludera ALLA positiva krafter inom polisorganisationen!

Tusentals kvinnliga polisanställda har delat sina erfarenheter och vittnesmålen är minst sagt alarmerande. Polisen är som arbetsplats inte på något sätt förskonad från sexism, sexuella trakasserier, övergrepp, maktmissbruk eller härskartekniker. Den stora skillnaden är att på denna arbetsplats arbetar de som ska utgöra samhällets ordningshållning och skydd: det är svårt att ta in och fullständigt paradoxalt när man läser om anställda som måste freda sig från sexistiska verbala eller fysiska påhopp på jobbet samtidigt som de utreder eller ingriper mot andras sexualbrott.

Inom Polisen finns en tystnads- och bestraffningskultur som drabbar många anställda på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. Den har i decennier påverkat och cementerat arbetsklimat och attityder. Uttrycken har tagit olika form under årens lopp beroende på samhällsströmningarna, men har aldrig någonsin försvunnit. De är lika frekventa idag. Inte överallt men där de finns ställer det till stora problem.

Ingen har trott på en förändring: alldeles för många berättelser finns om de som gett upp och sökt sig till andra arbetsplatser. Att inte bli trodd eller lyssnad på är lika förödande för en polis, som för vem som helst.  Det bryter ner. Glädjen och energin som man kände för sitt arbete, försvinner sakta och omärkligt.

Så plötsligt förändras allt och #metoo har öppnat upp en väg mot ett modernt samhälle! De som varit tysta vågar plötsligt tala.  De som varit blinda för strukturer och mönster kan plötsligt se. Det är en ögonöppnare och spark i baken på samma gång. Många har först nu insett att de arbetar i en skadlig miljö – så normaliserat är beteendet.

Vi vet att det inom Polisen finns många goda krafter och modiga medarbetare som vill göra skillnad – oavsett kön. Härskartekniker, maktstrukturer och tystnadskultur drabbar inte alls enbart kvinnor. Kvinnor kan också bete sig illa.

Därför välkomnar vi ALLA nuvarande och före detta anställda att delta i uppropet #nödvärn och därmed visa att man vill uppnå en långsiktig, hållbar och konstruktiv förändring. Vi ser detta som en möjlighet att göra om och göra rätt. Vi ser detta som en möjlighet att en gång för alla komma tillrätta med de strukturer som inte gynnar en god arbetsmiljö.

Upplever du att det finns problem med sexism, sexuella trakasserier, övergrepp, maktmissbruk eller användningen av olika härskartekniker inom Polisen? Vill du vara med och sätta agendan? Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt vill vi öppna upp för att skapa en polisorganisation där ALLA anställda kan nå sin fulla potential och behandlas med värdighet och respekt.

Skriv under uppropet #nödvärn här.

/Styrgruppen för #nödvärn

Bakom initiativet står en fristående grupp anställda eller före detta anställda inom Polisen som enats kring denna sakfråga. Vi representeras inte av några andra intressegrupper, vare sig inom eller utom Polisen.

Vid kontakt: info@nodvarn.se
Tel:0708384848

Pin It on Pinterest