Så svarar flera polischefer när #nödvärn ställer frågor om maktmissbruk, härskartekniker, den ideala polisen och vilka effekterna blir av trakasserier inom polisorganisationen för den anställde, för Polisen och för samhället.

Idag ett år efter #metoo startade, gör vi en tillbakablick. Back to basic! Vad handlar det egentligen om?

#nödvärn handlar om:
Poliser som tar omvägar för att inte träffa på… Poliser som med alla medel försöker undvika att åka i samma turbil eller hiss eller arbetslag som … Poliser som sitter och gråter i omklädningsrum, i sin bil på parkeringen eller i soprummet för att hon inte orkar möta…. Poliser som inte kan sova och får panikångest för att gå till sitt jobb och möta… Poliser som inte kan göra sitt allra bästa för ….

#nödvärn handlar om kvinnor som har Sveriges tuffaste jobb! Det handlar om poliser som behöver jämka, gulla och fjäska med personer som gör dem illa på jobbet och som de egentligen borde bura in!

Läs Rapport Workshop #nödvärn med 25 polischefer och befäl.  Här hittar du hela  #Nödvärns upprop

När alla lägger korten på bordet så kan vi börja jobba med sakfrågan.

Vårt mänskliga grundbeteende skär igenom allt. Det spelar ingen roll hur många handlingsplaner, policys, lagstiftningar eller vilken uniform, med eller utan streck på, man har. Bemötande och beteende härskar över allt detta. Det är detta som kallas företagskultur. Det är den kultur som tillåts på en arbetsplats för att människor är rädda för att säga ifrån eller helt enkelt har gett upp.

Det som blottläggs i denna rapport gäller inte bara Polisen som organisation. Rapporten visar de symtom som kan uppstå i alla organisationer och företag där man inte är vakna för de negativa konsekvenser som dåligt beteende och bemötande har.

Just den insikten och kunskapen om hur vi människor fungerar är nyckeln till lösningen!

Vi människor styrs av grundbetingade beteenden. Men när vi ges förutsättningar, som här i workshopen, att förstå hur dessa beteenden kan slå både positivt och negativt, då kan och vill vi förändra för att förbättra.  När vi har möjlighet att gå rakt in i problemets kärna så kan vi tillsammans forma de lösningar och den framtid vi vill ha.

#nödvärns vision

 En inkluderande polisorganisation

där alla kan nå sin fulla potential

/ Styrgruppen för #nödvärn

Kerstin Dejemyr, Meta Broddare och Maria Larsson

Mail: metoo@nodvarn.se

Pin It on Pinterest