DSC_1187

Det är 10 år sedan som Bobby dog! Han blev bara 10 år! Hans mamma och styvpappa misshandlade honom så brutalt och under lång tid att han dog!

Det finns så många händelser som vi har svårt att förstå. Hur är det ens möjligt att slå ihjäl ett barn, sitt barn?

DOLT- Det osynliga våldets arbetsfilosofi är: Gräv där du inte förstår!

Nu rivstartar vi året med en informationskampanj för att öka kunskapen. Under en månad i taget prestenterar vi ett nytt tema, som relaterar till eller kan vara en konsekvens av psykisk- misshandel och nedbrytning.

Först ut i januari är Tema Övergrepp mot barn! Det är barnens utsatthet som är anledningen till att DOLT har grundats men vi anser inte att det är barnen som är problemet. Det är viktigt för oss att visa på utsattheten och faktorerna som gör att vi som samhälle misslyckas med att se och hjälpa många av barnen som är utsatta, de flesta faktiskt. Vi kommer under en månad att rikta all uppmärksamhet åt olika typer av övergrepp mot barn. Allt från fysik och psykisk misshandel till sexuella övergrepp och dödligt våld mot barn. Vi kommer att dela artiklar, forskning, arbetsmetoder, blogginlägg från DOLTs medarbetare och gästbloggare samt visa vilka andra organisationer som man kan få hjälp av när man har ett barn som är drabbat. Det finns en Drabbade berättar blogg där man anonymt kan dela sina erfarenheter av detta. Som en röd tråd genom denna månad kommer ett blogginlägg varje dag ifrån en mamma vars barn blivit utsatt för incest. ”En incestmorsas bekännelser”, där hon skriver om det svåraste och mest tabubelagda ämne av alla. Få saker tar fram ett sådant hat som sexuella övergrepp mot barn. Vi kommer att lyfta detta ur många vinklar.

Vi vill ge dig insikt om vad som är grunden för det som är obegripligt för de flesta av oss. Närma oss det som ingen orkar tänka på. Vi vill ge dig hopp och mod att kunna göra skillnad för människor som finns i din närhet. När alla förstår och vet vad de ska titta efter. Först då kan vi se det som sker runtomkring oss hela tiden. Först då kan vi göra skillnad.

I varje klass finns 3-5 barn som far illa på olika sätt, vilka?

Någon av dina grannar lever i en misshandelsrelation, vem?

De följande månaderna kommer vi att presentera och gå djupare in i andra konsekvenser av psykisk- misshandel och nedbrytning för att på så sätt påvisa de gemensamma nämnare som finns och som gör det möjligt att titta på detta svåra med andra ögon.

Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut? Inget våld! Inga övergrepp! Ingen mobbning! Inga självmord! Ingen som mår dåligt av psykisk ohälsa! Önskelistan är lång.

DOLT fokuserar på mekanismerna bakom det svåra som tex våld och övergrepp för att hitta nya lösningar som gör att vi kan hjälpa och förebygga, på riktigt! Bara genom att våga se och förstå har vi möjlighet att kunna hjälpa en annan människa.

Vi vill synligagöra psykisk- misshandel och nedbrytning. Det gör vi genom att visa på konsekvenser, mekanismer och hur det blir för enskilda människor och i samhället! Vår arbetsfilosofi innebär att vi ställer frågor på nya sätt, vi utmanar gamla tankesätt, vi hittar nya ingångar till stora och svåra problem där människor hamnar i livssituationer som de inte kan hantera själva och fastnar i utanförskap för att de inte får rätt hjälp.

DOLT vill skapa ett bättre samhälle för oss alla att leva i! Vill du vara med?

Har du kunskap som du vill dela med dig av om barns utsatthet? Har du erfarenhet som du vill dela anonymt? Vet du forskning eller artiklar som är intressant? Vill du tipsa om personer eller organisationer som vi bör känna till? Välkommen att höra av dig!

Mail: info@dolt.nu

www.dolt.nu

Pin It on Pinterest