Metoo-uppropen går som en flodvåg över världen. Vittnesmålen verkar aldrig ta slut. Oändligt många kvinnor berättar om kränkande beteenden och även brottsliga handlingar som inte leder vidare till åtal eller fällande dom. I majoriteten av fallen så orkar hon knappt berätta för någon än mindre göra en polisanmälan.

Polisen är grundbulten i samhället. Därför blir det en paradox när polisanställda kvinnor vittnar om trakasserier och övergrepp på arbetsplatsen. Det handlar inte längre om enskilda männsikor som inte fått rätt hjälp och stöd enligt den samhällsservice som vi byggt upp. Uppropet #nödvärn visar och bevisar att själva fundamentet i vårt samhälle inte håller för en närmare granskning.

Nu handlar sakfrågan om huruvida vår demokrati
och vår rättsstats skyldigheter
verkligen omfattar alla medborgare?

Därför går insamlingsstiftelsen DOLT in som stöd i arbetet med #nödvärn. Vi vill hjälpa till med administration och att legitimera det arbetet som sker.  Vi kan hjälpa till via volontärer och har en extern revisor som granskar vart insamlade medel tar vägen.

#nödvärns arbete går helt i linje med DOLTs stadgar som går ut på att synliggöra mekanismerna bakom våld och övergrepp.

Vi gör detta tillsammans

 

Vill du stötta? Märk gåvan med: Nödvärn
Swisch: 123 170 4220
Bankgiro: 5114-0366

För kontakt:
Mail: info@dolt.nu
Tel:0708384848

 

Pin It on Pinterest