..åt andra, faller ofta själv däri! Så lyder ordstävet. Men när jag lämnade mitt ex gjorde jag om ordstävet och använde det som mental styrketräning för att överleva kaoset.

Allt var upp och ner! Allt onormalt var normalt och allt normalt var onormalt! Hans uppfinnings-rikedom för att hindra mig från att separera och/eller ta varje chans att skuldbelägga mig var outsinlig. Jag var fullständigt knäckt och hade nästan ingen att prata med för att förstå vad som hände.

Jag visste inte då att allt som hände hade ett namn: Våld i nära relation. Och att det höll på att gå över i nästa fas: Eftervåld.

För att ta mig igenom och överleva så gjorde jag metaforer. Jag använde mentala bilder för att orka ta ett steg till, med målet att en dag bli fri. Detta omgjorda ordstäv blev en mental livlina som bar mig igenom flera år av eftervåld:

Han gräver en grop åt mig. Men snart är den så djup, att han inte kan ta sig upp ur den själv!

Det var påtagligt att han gjorde allt som stod i hans makt att skada mig. Han sa det även rakt ut till mig och till mina närstående. Att han skulle knäcka mig. Att han skulle göra mitt liv till ett helvete. Och det lyckades han med.

Men till slut så blev min metafor sann! Hans grävda grop, som var avsedd för mig, hade blivit för djup. Han kunde inte längre ta sig upp ur de lögner och de illa dolda planer att sänka mig. Det blev till slut synligt och tydligt för alla runt omkring och för alla inblandade myndigheter, vem som var problemet och var orsaken till allt kaos.

Den lättnaden!

Den känslan!

Den oerhörda friheten!

Det tog sex år från att jag lämnade tills att vi blev helt fria. En lång kamp. En dyrbar kamp. Ett oerhört lidande för mig och mina barn. Ett onödigt lidande. Om samhället haft mer kompetens om våldets mekanismer och metoder att se igenom de människor som använder myndigheter som verktyg att fortsätta våldet, så hade barnen fått en helt annan start i sina liv.

Detta är mina reflektioner utifrån dagböcker som jag skrev när jag lämnade en destruktiv relation. Jag skriver för att människor ska få mer kunskap om mekanismerna bakom våld i nära relation. Kanske kommer du att förstå att en vän är utsatt, eller du själv.

Lev väl! / Maria Larsson

Pin It on Pinterest