Blev det en God Jul? Eller blev skillnaden mellan förväntningar och verkligheten för stor?

När förväntningar går i kras så finns det två vägar att gå.
1.Sänk förväntningarna så att de överensstämmer med vad man faktiskt kan förvänta sig.
2. Jobba mot att ändra verkligheten så att det stämmer mot förväntningarna.

 Alla tycker inte att julen är god. Om man lever i en destruktiv relation så är det nummer 2 som gäller. Ingen människa mår bra av att leva i en falsk verklighet. När livet är en fasad utan innehåll.  När sanningen är att man är ensammast på jorden för att man inte är förstådd eller respekterad för den man är.

I olika perioder i livet så ställs vi inför situationer där egna möjligheter att påverka det som händer är begränsade tex om man blir drabbad av våld, mobbning eller en relation som inte är sund. När man inte kan påverka det som sker så blir man nedbruten och får ännu svårare att se vad som är vad. Psykisk ohälsa kan vara ett tecken på att något behöver ändras i ditt liv.

Tänk igenom vad du vill med ditt liv!
Vem är jag?
Vem vill jag vara?
Hur vill jag må?
Sätt upp en målbild tex jag vill bli glad igen! Hitta en strategi för att nå dit. När man börjar tänka med mål och hittar sin strategi att komma dit så blir motgångar och problem en aning mer lätthanterliga. Vi, människor, klarar ganska stora påfrestningar om vi har rätt inställning och stöd.

Dessa tips och tankar använder jag när jag pratar med människor som är nedbrutna av psykisk misshandel. De blir oftast inte trodda av myndigheter och får därmed ingen hjälp i den hopplösa situation som de befinner sig i. Att hitta sin egen strategi är ett sätt att väcka sin inneboende kraft till att förändra sin situation. Att hjälpa en medmänniska handlar mest om att motivera denne att lyssna på sin egen röst!

Allt gott!

 

 

Pin It on Pinterest