Så stod det på halsbandet som lämnades som gåva till rikspolischefen Dan Eliasson i samband med att polisanställdas metoo-upprop, #nödvärn, lämnades över fredagen den 15 december.

Innan överlämnandet inbjöd styrgruppen för #nödvärn in till glöggmingelknytis i Polishusparken för att få tillfälle att träffa och prata med de medlemar som hade möjlighet att komma. Det blev en fin stund med skratt och även tårar i ögonen på dessa superstarka kvinnor som är anställda för att upprätthålla lag och ordning men behöver utstå så mycket mer. De fick känna på den nytryckta boken #nödvärn och den fick med beröm godkänt. Den är mycket arbetad och den finns planer på att trycka den i en större upplaga och/eller som e-bok.

Kl 15 var det dags för styrgruppen att träffa Dan Eliasson. Styrgruppen består av Kerstin Dejemyr polis, Meta Broddare fd polis och Maria Larsson vd Social Navigation.

Efter den sedvanliga presentationsrundan var det dags att lämna över det enorma halsbandet, bestående av 4743 pärlor som symboliserar alla de kvinnorna som engagerat sig i fb-gruppen #nödvärn. Samtidigt som vi tog upp pärlrad efter pärlrad berättade vi om olika öden. Om känslan av att vara utsatt för trakasserier eller härskartekniker. Om anställda som gråter i omklädningsrummet, som inte kan sova, som tar en omväg på kontoret för att de behöver skydda sig från ytterligare kränkningar.

Vi ville visa att alla dessa kvinnliga polisanställda är olika men de är i samma situation. Allt hänger ihop, likt ett halsband. Det är inte de utsatta som ska bära sakfrågan, detta är så mycket större. Alla i rummet blev påtagligt berörda och symbolvärdet var mycket starkt. Alla dessa kvinnor fanns med oss i rummet under hela mötet. Dan bad oss hälsa att detta halsband ska finnas på bordet vid det kommande ledningsgruppsmötet för att påminna om och sätta fokus på rätt saker.

Vi var tydliga från början att vi inte tänkte lämna ifrån oss #nödvärns vittnesmål om vi under samtalet upplevde att de närvarande inte hade ett respektfullt förhållningssätt till den utsatthet som finns beskriven. Detta uppfylldes med råge. Samtalet fördes med stor respekt och värdighet mellan styrgruppen för #nödvärn och rikspolischef Dan Eliasson, HR-chef Kajsa Möller samt Kommunikationschef Carola Määttä.

Dan uttryckte sin bestörtning över att Polisen inte kommit tillrätta med kränkande beteende och konstaterade att
-Nu är det tid att lyssna och samtala för att ta reda på vad vi bör göra framåt. Det står helt klart att det arbetet som bedrivits hittills inte har varit tillräckligt. Detta är en möjlighet till nystart.

Rapporteringsskyldighet
En mycket viktig punkt var frågan om hur polisens rapporteringsskyldighet ska hanteras. Vi var intresserade av att ta del av de diskussioner i ämnet som pågick och vad man eventuellt har kommit fram till. Dan ställde sig frågande till att rapporteringsskyldigheten skulle innebära ett problem, eftersom han inte kunde se att någon skulle ha intresse av att söka efter sådan information i de vittnesmål som har kommit till för att bevisa något annat. Avsikten med materialet är att påvisa strukturella fel och då finns det inget syfte med att göra anmälningar av enskilda händelser i synnerhet som berättelserna är anonymiserade.
Han kunde däremot inte ge något löfte om att det inte skulle komma att bli så. Det är en besvärande situation och hur fortsättningen blir är långt ifrån glasklar.

Dan var tydlig med att han inte förfogar över SU särskilda utredningar, PAN personalansvarsnämnden eller Åklagarmyndigheten och han kan således inte lämna några direktiv till dem hur de ska bedriva sitt arbete.

För framtiden behöver man lyfta frågan med rapporteringsskyldigheten nu när vi ser att den är en starkt bidragande orsak till tystnadskultur och strukturella problem inom polisorganisationen. Det är orimligt att enskilda individer ska behöva ta ansvar för  systemfel.

Arbetsmiljö och brott
Det är oacceptabelt att kränkande beteende och även brott förekommer på några arbetsplatser men inom polismyndigheten blir det närmast en paradox. Styrgruppen för #nödvärn har lösningsfokus och lyfter frågan brett. Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp är spår av olika härskartekniker. Det finns andra typer av kränkande beteenden och härskartekniker som människor med otydlig agenda och värdegrund ägnar sig åt. Vi vill att Polisen ska bli en inkluderande arbetsplats där alla anställda kan nå sin fulla potential.

Mötet avslutades i en hoppfull stämning och Dan fick ytterligare en present, en vissla i mässing för att symbolisera att det behövs en visselblåsartjänst för att fånga upp missförhållanden i ett tidigare skede. Samtliga fick även ett nödvärns-armband som hjälp att ”ta snacket”.

Styrgruppen för #nödvärn ska träffa Dan i januari när ledningen har läst uppropet och alla vittnesmålen samt haft några interna möten.

Styrgruppen för #nödvärn ska till Rosenbad 
På torsdag den 21 dec kl 8.45 ska #nödvärns-uppropet överlämnas till jämställdhets minister Åsa Regnér och justitieminister Morgan Johansson.

Vi ser gärna en repris på Glöggmingelknytis för att träffa medlemar, media och andra intresserade! Vi träffas kl 8 på Riksbron, medtag glögg och pepparkakor! Det finns även tillfälle att prata efter mötet, vid ca kl 10, på Riksbron

För kontakt:
mail: info@nodvarn.se
tel: 0708384848

 

Pin It on Pinterest