Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv och utgår från den lilla människan!

Social Navigation & Innovation Sverige AB är ett nytt bolag som arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete till stora samhällsproblemen inom den sociala sektorn och driver konkreta projekt som direkt eller indirekt hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. 

De flesta vet att det finns problem i samhället och att myndigheter inte har tillräckligt med resurser.  Vi vill visa på hur de problemen uppkommer, var de tar sig uttryck och vad man kan göra åt det. Vår ingång till och kunskap om detta är unik inom sociala innovationer.  

Vi vill skapa Ett MedMänskligare Samhälle!
/ Maria Larsson, VD

Pin It on Pinterest