Vill du veta mer om våld i nära relation? Vem håller ens på med sådant och varför? Det är väl bara att gå om din partner är elak? Hur tänker en våldsutövare? Är det skillnad på en manlig och en kvinnlig våldsutövare? Det och lite till kommer jag att skriva om, i en serie inlägg med titeln ”Våldet tar inte semester!

Det som pågår hela året i en relation tar tyvärr inte semester. Tvärtom. Våldet blir mer påtagligt och närvarande eftersom man är ledig samtidigt och ofta bor trängre i husvagn, stuga eller båt. Eller att förväntningar på en skön ledighet, inte infrias och spänningar stiger. Ihop med corona- pandemin så ökar även isoleringen familjevis och de naturliga andningshålen med jobb, skola och fritidsaktiviteter saknas.

Del 1 av Våldet tar inte semester, handlar om själva grunden. Vad är våld i nära relation?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

Detta är Per Isdals definition av våld, som fångar upp alla aspekter och beskriver vad våld är. Det handlar alltså inte bara om fysiskt våld. Medias beskrivning får oss att tro att våld i nära, består av slag och ännu grövre våld. I själva verket kan fysiskt våld vara en mindre del, om det ens förekommer alls. Det går utmärkt att bryta ner någon med psykiskt våld och det är fler som dör varje år, genom självmord än som blir mördade pga våld i nära. Därför är det mycket viktigt att alla får mer kunskap om vad våld är. Då kan man agera mycket tidigare när man ser tecken och förstår vad det handlar om. Våld i nära kan vara mycket subtilt för en utomstående och vara svårt att se om man inte vet vad man ska titta efter.

Det finns olika typer av våld:

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, hålla hårt, riva, bita, ta stryptag, hindra någon med sin kropp mm. Våldet kan även bestå i att använda tillhyggen, knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är olika grader av misshandel.

Psykiskt våld är när man kränker, förödmjukar, trycker ned, nonchalerar, hotar (direkt eller indirekt), agerar ut svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter sin partner träffa vänner eller familj. Det psykiska våldet kan även användas omvänt, alltså det kan låta positivt men det handlar om att få den andre att ”självmant/ av egen vilja” välja att göra något som hen egentligen inte vill. Den ”positiva” typen av våld är den nedbrytning skadar mycket eftersom man tror att man själv valt något som man egentligen inte vill göra.

Ekonomiskt våld är när man inte låter sin partner använda sina pengar som den vill, manipulerar eller lurar sin partner i ekonomiska frågor.

Sexuellt våld när man tvingar sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej för partnern. Tjat-sex eller att förmå sin partner att titta på porrfilm, mot sin vilja är också våld.

Materiellt våld är att förstöra ägodelar (egna eller andras), slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avreagera sig.

Latent våld är mer en känsla och stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

Försummelse är en typ av våld som oftast riktas mot barn, äldre och personer med sjukdom, funktionsnedsättning. Det kan vara medveten feldosering av medicin (för mycket eller för lite), bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck, urvuxna eller trasiga kläder m.m. Det kan också vara känslomässig försummelse, att stänga av sin partner på ett känslomässigt plan och därmed inte möta grundläggande mänskliga behov av att bli sedd och bekräftad.

Vilken typ av våld som används och när, beror på flera faktorer men personlighet, situation och vad som ska uppnås är det vanligaste. Våldet har ett syfte och en funktion. Att få sin vilja fram eller slippa att göra något. Att komma ifrån en pressad situation. Att känna sig kränkt och vilja kränka tillbaka. Att markera en gräns. Våld handlar många gånger om att ta sig bort från en känsla av att vara i underläge. Genom att utöva våld hamnar man omedelbart i överläge. Problemet är att man skrämt, skadat och kränkt sin partner. Våld förstör tillit, trygghet och kärlek.

Ordet våld är svårt. Vem vill säga att man är en våldsutövare? Det är viktigt att skilja på person och handling. Inget blir bättre av att man stämplar någon som det ena eller det andra. Om du har skrämt, skadat och/eller kränkt din partner så har du använt våld. Det beteendet kan du ta ansvar för och genom att ta emot hjälp kan du även göra något åt det.

När man använder ordet våld blir man påmind om hur vårt beteende d.v.s det vi gör och det vi säger, faktiskt drabbar andra. Ta en stund och fundera över om du använder våld.

Jag skriver för att fler människor ska få kunskap om mekanismerna bakom våld i nära relation. Först då kan vi stoppa våldet! Kanske kommer du att förstå att en vän eller en arbetskamrat lever med våld.

Lev väl! / Maria Larsson

Pin It on Pinterest