Ny metod hjälper barn vid våld och övergrepp!
Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd.
Det vill vi ändra på. 

Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation. Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra. Men trots detta är det svårt att få rätt hjälp och stöd. Kända barnrättsorganisationer som BRIS, Friends, Barnrättsbyrån och Maskrosbarnen, släpper varje år rapporter om hur barn i Sverige mår och har det. Det är dags att växla upp.

Projekt Skyddsnät är en metod som kartlägger myndigheters insatser vs utfall, vid anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Kartläggningen kopplas mot lagstiftningen och blir på så sätt ett verktyg för att se var systemfel och avvikelser sker hos inblandade myndigheter. Då blir det synligt var skyddsnätet brister.

Med denna metod kan vi få myndigheter att göra rätt från början eller rätta till felaktiga beslut. Det minskar risken för fortsatta övergrepp och påskyndar läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

Projekt Skyddsnät

Att falla igenom skyddssystemet eller hamna ”mellan stolarna” blir inte längre möjligt. Detta är en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

  1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen. Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.
  2. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
  3. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitets, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 18001 standard för arbetsmiljö samt ISO 26000 standard för socialt ansvarstagande.

De olika intressenterna vid brott

Intressentmodell.

Det angår oss alla!

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Vi söker samarbete med alla som har kunskap om viktiga pusselbitar för helhetsbilden av stöd och skydd till brottsutsatta barn.

Vi söker även finansiering av olika samhällsaktörer inom social innovation, samhälls- och verksamhetsutveckling, för att kunna göra Projekt Skyddsnät till ett digitalt verktyg som ska kunna användas av mötande personal hos myndigheter och därmed säkerställa att alla barn får rätt hjälp.

Vi kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform, synliggöra problem samt främja ett aktivt förbättringsarbete, för ett socialt hållbart samhälle.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

  1. Lindra konsekvenser av eller verka preventivt mot brott.
  2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd.
  3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll.

Läs gärna mer på:  www.socialnavigation.se

Välkommen att ta kontakt: maria.larsson@socialnavigation.se  eller telefon 0708384848

Pin It on Pinterest