Nästan alla som lever med eller efter våld har fått känna på detta fenomen. Men mitt i våldet tänker man inte på att det är ett mönster. Att det är ett spel som kräver två spelare. Eller vad konsekvenser blir av att delta. Eller att inte delta i spelet.

Ping pong-effekten handlar om att en person vill ha kontroll och skickar ett antal meddelanden eller ringer sin ex/partner för att få svar på saker. Det kan handla om vad som helst och när som helst.

De oskrivna spelreglerna är att man måste svara snabbt och på ett sätt som gör avsändaren nöjd.

Men ju fortare man svarar, desto fortare kommer nästa fråga eller påstående. Därav namnet Ping pong-effekten.

Problemet är det inte går att göra ex/partnern nöjd eftersom syftet inte är att få svar på själva frågan utan att få igång något eller få rätt i en fråga som kanske inte ens rör konversationen. Ofta är frågan ställd på ett invecklat sätt eller att det kommer följdfrågor som till slut leder att man har målat in sig i ett hörn.

Vad händer med den som blir utsatt för Ping pong-effekten?

När man får denna typ av meddelanden så ökar ångesten genast lavinartat. Man känner sig fångad i en bur och man vill bli fri från den känslan så fort som möjligt. Eftersom man vet att det blir trubbel om man inte svarar så försöker man svara så fort som möjligt för att undvika ytterligare problem. Och man kan ändå inte kan fokusera på något annat när man vet hur upprörd ex/partner blir om man inte svarar, så man väljer att svara omedelbart.

När man har ett känslomässigt band så är man extra utsatt. Ex/partnern vet dessutom vilka knappar hen kan trycka på för att få det sin väg. Inte sällan slutar det med att man får skulden för något och man begriper inte riktigt hur det gick till för hjärnan har blivit till mos för länge sedan.

Kännetecken på Ping pong-effekten

 1. Det är ofta ett stort antal meddelanden eller telefonsamtal.
 2. Hör av sig trots att hen vet att du är på jobbet eller någon annanstans.
 3. Hen kräver svar omedelbart eller så ”förstår” du att du måste svara snabbt.
 4. När du svarar så skickas nästa fråga med en gång.
 5. Eller om du inte svarar så skickas flera påminnelser
 6. Vederbörande slutar inte trots att hen får svar.
 7. När du svarar ”fel” dvs inte som hen vill så accepteras inte det utan hen fortsätter att kräva svar på samma fråga eller omformulerar så att du blir tvungen att svara.
 8. Frågorna är oftast ställda på ett sätt som ganska snabbt ringar in dig i ett hörn och vad det än gäller så är det ditt fel eller blir ditt fel om du inte agerar.
 9. Känslomässiga argument används flitigt.

Detta är alltså en härskarteknik och tillika förövar-beteende som på ett effektivt sätt skadar den som blir utsatt.

Tips från våldscoachen! Hur kan man förändra?

 1. Gå över till skriftlig kommunikation, sms eller e-mail. Det är lättare att hantera för stunden och att spara som bevis vid en eventuell kommande rättegång.
 2. Svara bara om du måste tex saker som rör era gemensamma barn
 3. Svara så lite som möjligt
 4. Svara så sent du kan dvs dra ut på svaret
 5. Om du har svarat men vederbörande inte är nöjd med ditt svar så behöver du inte svara på frågan igen.

Det är oerhört svårt att bryta mönster och beteenden särskilt om de är kopplade till en oro för straff eller skamning. Ens eget beteende bygger på rädsla och ångest för att förvärra en redan komplicerad situation. Man vill hindra att andra drabbas eller att saker blir värre än det redan är.

Det är ännu svårare att förändra den andres beteende, för enligt hen är det du som är problemet. Hen är ofta en osäker person som behöver kontroll över sin omgivning för att fungera. Skuldbeläggning och offer-beteende tillhör standardrepertoaren för en förövare.

Så här gjorde jag!

Mitt ex skrev långa romaner via email där han i detalj förklarade hur hen såg på om omvärlden i allmänhet och mig i synnerhet.

När jag läste dessa e-mail så blev jag helt knäckt. De var designade för att sänka mig och så blev det. Den naturliga instinkten när man får till sig en mängd felaktiga påståenden är att man vill rätta till. Så jag svarade och försökte förklara och försvara mig mot hens påståenden. Men då fick jag bara ett ännu längre svar där hen dessutom använde mina förklaringar i det förgående e-mailet för att sänka mig ännu mer. Efter ett år så gav jag upp. Insåg att det inte går att förklara för någon som inte är intresserad av att förstå. Så jag började besvara hens e-mail med ett kortfattat:

Jag har läst vad du skriver men jag delar inte din åsikt.

Hen blev såklart skogstokig och skrev ännu längre e-mail. Och jag svarade på samma sätt. Till slut så blev det allt glesare mellan e-mailen och jag fick en något lugnare tillvaro.

Detta är tips från våldscoachen för att minska eftervåldet och få ordning på kaoset efter att man lämnat en destruktiv relation.
Lev väl/ Maria Larsson

Pin It on Pinterest