Den gamla hemsidan har tagit slut. Den hade inte hängt med i min utveckling. Så kan det vara och så borde det vara! Allt och alla mår bra av utveckling!

Den nya hemsida kommer att bli en samlingsplats för mina idéer kring innovation, brottsprevention, likabehandling och mänskliga rättigheter i praktiken.

Allt kommunicerar. Det man gör och det man inte gör. Jag strävar efter att det jag gör ska lämna något gott hos mottagaren eller omgivningen över tid. Jag vill öppna upp för nya tankar genom att ifrågasätta beteenden och ”det sitter i väggarna”- mentalitet. Varför då? Jag drivs av en innerlig önskan att denna planet ska bli en plats för alla. Utgångspunkten för mitt engagemang är helt enkelt FN:s första deklaration, barnkonventionen och Agenda 2030, som är generalplanen för vad vi måste göra för att få en planet där:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

Vill du vara med på resan? Vill du ha insperation och få mer kunskap om den svåra biten med att vara människa?
Häng på och prenumerera på min blogg!

Ni som undrar över det maritima temat och namnet Social Navigation?
Svar: Uppvuxen vid havet och med skutsegling i blodet så är det kanske inte så konstigt att havets metaforer får hjälpa till att sätta kursen framåt! 

Tack till mariamac.com som tagit alla fina proffsfoton på hemsidan!

Lev väl/ Maria Larsson

Pin It on Pinterest