#metoo har blottlagt hur en tystnadskultur fungerar. Hur allvarliga brott kan begås och sen inte låtsas som att de ägt rum på grund av de maktstrukturer som finns där. Tystnads- och maktkulturer gynnar bara dem som bär sig illa åt. Det skapar rädsla och obalans vilket kan utgöra ett allvarligt hot mot grundläggande demokratiska funktioner i verksamheter som är viktiga för Sverige. Alla typer av diskriminering inom de operativa enheter som ska skydda land och medborgare, är ett säkerhetsproblem och bör behandlas som en risk för verksamheten. Det är ett hot mot rättsstaten och är att likställa med korruption eller andra antidemokratiska handlingar.

Jag passade på att tacka överbefälhavare Micael Bydén för ett imponerade och föredömligt agerande i samband med Försvarsmaktens #metoo-upprop #givaktochbitihop, när han gästade Föreningen för Göteborgs Försvar, den 4 nov 2019.Micael Bydén berättade att han långt innan #metoo insett att Försvarsmakten hade allvarliga problem med sexuella trakasserier. Han påbörjade då ett arbete för att komma tillrätta med dessa problem. När #metoo-uppropet kom hösten 2017 så blev det ett kvitto på att de måste jobba ännu hårdare.

Försvarsmakten och Polisen har hanterat #metoo på olika sätt. ÖB gick tidigt ut och satte ner foten mot alla typer av diskriminering. Han gick före och visade vägen på ett sätt som saknar motstycke bland andra ledare i Sverige. Han var och är knivskarp i sitt uttalande om vad han tycker om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten:

Det ska bort!

När man pratar med kvinnliga anställda inom Försvarsmakten så känner de att frågan tas på allvar. Inom Polisen är det tyvärr inte så. Där har man inte lyckats att etablera ett tillräckligt stort förtroende för att kulturen ska ändras som helhet. Viljan att förändra finns men övertron till vad policys och handlingsplaner kan åstadkomma, snarare stjälper än hjälper. Man kan inte ändra en kultur genom en ny policy. Det är vad man sätter bakom policyn som spelar roll. Det är viktigt att uppmuntra engagemang.

Vill din verksamhet bli bättre på att hantera diskriminering?

  1. Definiera önskat mål. Tydligt, inte flummigt.
  2. Ha trovärdiga ledare som visar vägen.
  3. Belöna dem som visar mod och reagerar på orättvisor.

Vill ni ha tips? Titta på Försvarsmaktens uppförandekod. Koden är tydlig och hjälper alla att upptäcka och agera mot dem som bryter mot den.

  1. Jag vårdar det förtroende min befattning innebär
  2.  Jag visar respekt mot alla i min omgivning
  3. Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat
  4. Jag tar ansvar för mina handlingar
  5. Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa
  6. Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Micael Bydén fick boken ”I lagens famn” skriven av Kerstin Dejemyr och ett #metoo-armband i hbtq-färger, som ett blygsamt tack för att vår ÖB ständigt visar prov på att han är en ledare av rang!

/Maria Larsson

Texten är ett utdrag ur samtalet med ÖB Micael Bydén samt en reflektion utifrån mina erfarenheter av att leda Polisens #metoo-upprop #nödvärn

Pin It on Pinterest