Jag hittade mina dagböcker som jag skrev under det kaos som varade i många år när jag lämnade en 20-årig relation. Då förstod jag inte. Det tog lång tid innan jag förstod att det var våld i nära relation, eftersom det mesta var på en psykisk nivå. Jag trodde att det var fel på mig. Det är så normalisering fungerar. Man tror att alla har det så. Man vänjer sig. Man tror att det är ens eget fel.

Psykisk misshandel är den vanligaste formen av misshandel och i de flesta fall så stannar det vid det. Det finns ingen anledning att övergå till fyskiskt våld, om man kan uppnå det man vill genom att manipulera eller bryta ner. Våld i nära handlar om kontroll och makt. Det är mycket osäkra människor som ägnar sig åt att styra andra.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill!”

Per Isdals våldsdefinition

Jag kommer att skriva en serie inlägg som bygger på mina dagboksanteckningar. Du kommer att få följa med på resan att lämna, att förstå och att försöka få hjälp att klara av alla de situationer som uppstår när man lämnar en osund relation. Mitt syfte och mål med att skriva dessa inlägg är att fler ska få kunskap om mekanimerna bakom våld för att kunna se och förstå när det sker i ens närhet.

De flesta känner ingen som slår eller är våldsutsatt, tror de.

Men alla känner flera som är i denna situation. De vet bara inte om det. Ser inte eller förstår inte hur man ska tolka symtomen. Det kan vara din granne, vän, jobbarkompis … din partner. Hur ser ett brottsoffer ut? Jag väljer att framträda med bild för att fler ska förstå att det kan vara vem som helst. Det finns ingen offertyp.

Utifrån, så är det svårt att se och förstå att det är våld i nära, det ser ofta ut som något helt annat. Inte alls som det visas på tv eller i tidningar. Jag vill att fler ska förstå och kunna hjälpa människor i sin närhet att komma loss. Det är nämnligen nästan omöjligt att lämna en osund relation utan stöd. Det går att mobilisera ett nätverk runt en utsatt för att hjälpa till. Jag kommer längre fram att skriva konkreta tips och råd om detta, utifrån de refarenheter jag fått när jag hjälpt både män och kvinnor att lämna osunda relationer.

Jag kommer att skriva i Du-form. Anledningen är att det blir ett tilltal som kommer närmare och är svårare att värja sig ifrån. Annars är det lätt att slå ifrån sig och tänka att det är en speciell sorts män eller människor. Att skriva i du-form öppnar också upp för att den som gör illa kan vara både en man och en kvinna, även att det kan ske i en samkönad relation.

Mitt språk kommer att vara lågmält och långsamt. Det är mina reflektioner men jag kommer också att presentera forskning eller böcker som hjälpt mig att förstå vad våld och trauma är. Kunskap är nyckeln till en bättre värld!

Lev väl! / Maria

Pin It on Pinterest