Känner du någon som lever i eller efter våld i nära relation? De flesta känner ingen. Tror de. Men det är så vanligt att du förmodligen känner en eller flera, utan att du ens vet om det. Vilket samtidigt innebär att du känner en eller flera som utövar våld, utan att du vet om det.

Om vi ska minska antalet döda och skadade av våld i nära så måste fler förstå mer om våldets mekanismer

Våld i nära är mycket svårt att upptäcka och kan yttra sig på många sätt. Rädsla, medberoende och normalisering gör att det är svårt att fullt ut förstå vidden av sin situation som utsatt. Därför är det viktigt, läs livsviktigt, att omgivningen lär sig mer om våld för att kunna uppmärksamma och hjälpa dem som lever i dessa situationer.

Ett sätt att upptäcka våld är att titta efter konsekvenser! För det blir alltid konsekvenser av våld, på något sätt, någon gång. Men för att kunna se sambandet så måste man förstå hur våld, trauma och normalisering fungerar. Det är till exempel vanligt att man blir sjuk av de extremt höga stressnivåerna som i sin tur är ett resultat av att leva med våld 24-7, i åratal. Man kan ju tycka att det är rätt självklart att förstå att att ångest, depression, utbrändhet och olika former av självskadebeteenden, skulle kunna vara en konsekvens av våld eller övergrepp. Men det verkar finnas vattentäta skott emellan olika professioner och myndigheter att tänka orsak och konsekvens vad gäller våld i nära relation.

Våld i nära är en blind fläck i samhället.

Jag påstår inte att alla som lider av psykisk ohälsa skulle ha tidigare eller nuvarande erfarenhet av våld eller övergrepp. Jag vill med detta inlägg lyfta att våld ger konsekvenser och att de är lättare att upptäcka än själva våldet. Vi som medmänniskor är skyldiga att göra allt vi kan för att upptäcka, avbryta och stoppa våld i nära relation. Våld i nära finns överallt. 90% polisanmäler aldrig. Mörkertalet är enormt stort!

Vi kan inte att ha en polis i varje sängkammare!

Tyvärr får våldsutsatta oftare hjälp med konsekvenserna av våldet istället för med själva orsaken. Detta leder nästan alltid till stjälp istället för hjälp och jag ska nu ge exempel på hur det kan gå till:

Exempel 1: Om man söker hjälp för depression eller ångest så har man ca 15-30 min på sig att förklara läget för läkaren. Eftersom man är normaliserad vid våldet som pågår så vet man inte om att det är våld. Man har för länge sedan lagt skulden för sitt mående på sig själv. Den som bryter ner brukar dessutom vara mycket noga med upplysa om hur psykiskt svag eller sjuk man är. Detta är en ”sanning” som man kanske har hört i många år innan man söker hjälp. Inte så konstigt att samtalet hos läkaren handlar mer om ens egen oförmåga och inget om orsaken. Efter besöket går man ut med ett recept på lämplig psykofarmaka att testa medan remissen skickas till vuxenpsyk (den går inte igenom). Resultat: Istället för att få hjälp med orsaken till problemet. Får man hjälp att trubba av sina känslor så att man kan gå hem och orka möta ännu mer våld.

Exempel 2: Långvarig och svår konflikt vid skilsmässa med barn inblandande. Att lämna en person som gör en illa är nästan omöjligt. Oftast är det när barnen far illa som man orkar lämna. Men då blir det automatiskt varannan vecka och gemensam vårdnad. Vilket innebär att det inte längre finns någon skyddande vuxen närvarande för barnen varannan vecka (detta är en av orsakerna till att så många går tillbaka till en destruktiv relation). De flesta anmäler som sagt inte våld utan försöker hanka sig fram i eftervåldet. Man lär sig att parera varje situation som potentiellt kan bli konflikt genom att agera dörrmatta. Det gör man ända tills man inte tycker att livet som dörrmatta är värt att leva. Då brukar man hamna i Tingsrätten. Där syns inte heller våldet eftersom det anses vara förtal att nämna sådant. Det blir alltså ett moment 22. Man är i Tingsrätten för att få hjälp med att styra upp en ohållbar situation men man får inte ens prata om själva problemet. Resultat: Oviss utgång. Se detta alternativ som ett lotteri.

Det finns ytterligare områden som kan vara en konsekvens av våld i nära:

  1. Somatiska sjukdomar kan utlösas av hög stress som t.ex högt blodtryck, fibromyalgi, diabetes mfl
  2. Självskadebeteende- är ett sätt att ångestreglera som kan se ut många olika sätt. Jag nämner bara några exempel skada sig själv genom att svälta, hetsäta, skära sig själv, utsätta sig själv för potentiellt farliga situationer tex extremsporter eller använda sex som självskadebeteende tex sälja sex.
  3. Självmord och självmordsförsök när man inte ser någon annan väg ut våldet.
  4. Missbruk tex alkohol, droger, spel, sex, shopping m.m

Våld i nära är svårt och komplext! Vi behöver hjälpas åt! Det är upp till dig och mig att vara uppmärksamma och omtänksamma! Att säga -Jag ser dig och detta är inte okej! till någon som är utsatt kan vara det som behövs för att göra skillnad, på riktigt! Det handlar om liv och död!

Jag skriver för att fler människor ska få kunskap om mekanismerna bakom våld i nära relation. Först då kan vi stoppa våldet! Kanske kommer du att förstå att en vän eller en arbetskamrat lever med våld och att du nu vågar fråga!💗

Lev väl! / Maria Larsson

Pin It on Pinterest