Det är ett så himla bra uttryck att jag lånar det! Likheterna är stora mellan att behöva dölja vem man egentligen är och vem man gillar. Och det som händer med våld i nära relation som gjort att jag hamnade i en garderob utan egentlig möjlighet att påverka mitt liv. Att leva med och framförallt efter våld i nära relation är tabu på så många plan, inte minst för att man riskerar förtal. Detta gör att nästan ingen vågar prata om det och det medför att du inte vet om att du faktiskt känner någon som är utsatt.

Men ingen vill att våld i nära relation ska finnas därför ser vi inte signalerna trots att både förövare och offer finns runtomkring oss. Det kan vara en granne, kollega eller kusinen som alltid skämtar om sin fru på ett sätt som känns konstigt. Var tredje kvinna har varit i en destruktiv relation någon gång. Det är många! Information från BRÅ säger att endast 10 % polisanmäler våld i nära. Jag tror att det är ännu färre. Mörkertalet är gigantiskt!

Liknelsen med garderoben är så bra. Det handlar om att männsikor tvingas leva hela eller delar av sina liv i en garderob eftersom deras känsla eller erfarenhet av olika skäl inte passar in i den sociala kontext där man befinner sig. Det är inte socialt accepterat att prata om våld i nära. Inte om den misstänkte förövaren är den där hygglige killen som lånar ut gräsklipparen eller fotbollstränaren för ditt barn.

De som öppet vågar prata om våld i nära är de som har råkat ut för män där det är helt uppenbart för alla, att mannen är superfarlig. Det förstärker vår stereotypa bild av hur en förövare ser ut och då missar vi alla andra. Varken förövare eller drabbad ser ut på ett speciellt sätt. Det kan drabba vem som helst!

Kunskapen om vad våld är för något, är också begränsad. Precis som för mig så är majoriteten psykisk misshandel. Det syns inte, utanpå. Men det syns på andra sätt. Det brukar tex vara ett himla ståhej vid skilsmässan och allt är kaos under flera år. Alla inblandade utom en person beter sig jättekonstigt. Ena parten lider av psykisk ohälsa och barnen har adhd-liknande symtom eller är helt off. Titta gärna närmare på den person som till synes verkar vara helt normal eller agerar offer offentligt. Detta gäller både kvinnliga och manliga förövare. Den som verkligen är utsatt för våld i nära vet inte om det själv vid separationen, oavsett vem som lämnar (läs på om normalisering).

Min mission är att öka kunskapen om våld

Då kan alla agera och stoppa våldet i tid. Innan alla skadliga och dödliga konsekvenser träder in såsom: självskadebeteenden, suicidförsök, psykisk ohälsa, somatiska sjukdomar, complex ptsd, missbruk och såklart själva våldet som dödar 20 kvinnor om året.

Jag kommer framåt att skriva om våld, konsekvenser och myndigheters agerande eller brist på agerande vid våld i nära. Dels av egen erfarenhet samt från andra som jag stöttar. Allt kommer att vara anonymiserat. Jag kommer även att skriva om forskning i ämnet och reflektera över aktuella händelser. Syftet är att öka kunskapen om våld och var bristerna i samhället finns som gör att vi inte har kommit längre än så här – år 2020.

När ALLA lärt sig att se och förstå hur mekanismerna bakom våld ser ut. Först då kan vi minska våldets konsekvenser!

All styrka till dig som har en överfull garderob av smärta och som lever en stor del av ditt liv där. Ta det försiktigt när du kommer ut, om anledningen är våld i nära!

Detta är mina reflektioner utifrån dagböcker som jag skrev när jag lämnade en destruktiv relation.

Lev väl! /Maria Larsson

Pin It on Pinterest