Blogg

Här ryms tankar om allt och inget

– Jag tror att pappa kommer döda dig! – Dagbok del 3

– Jag tror att pappa kommer döda dig! – Dagbok del 3

Mitt barn hulkgråter medan hon berättar, bredvid mig i bilen. Jag går fullständigt sönder. Mitt inre rämnar.
Jag har precis hämtat sex-åringen hos pappan. För bara en halv minut sedan så tittade hon glädjestrålande på sin pappa medan hon vinkade och ropade hejdå till honom. Hon hoppar in i bilen och stänger dörren. Jag kör iväg och sekunden efter, börjar hon storgråta medan hon hulkar fram – Jag tror att pappa kommer att döda dig!

Gå innan första slaget – Dagbok del 2

Gå innan första slaget – Dagbok del 2

Kan du inte bara slå mig så jag får en anledning att gå! Så tänkte jag de sista tre åren. Jag till och med längtade efter att du skulle slå så det skulle bli ett slut på allt. I mer än tio år var jag rädd för att du skulle slå mig. Nu längtade jag.

Mer kunskap om våld, räddar liv – Dagbok del 1

Mer kunskap om våld, räddar liv – Dagbok del 1

Psykisk misshandel är den vanligaste formen av misshandel och i de flesta fall så stannar det vid det. Det finns ingen anledning att övergå till fyskiskt våld, om man kan uppnå det man vill genom att manipulera eller bryta ner. Våld i nära handlar om kontroll och makt. Det är mycket osäkra människor som ägnar sig åt att styra andra.

Komma ut ur garderoben!- Dagbok inledning

Komma ut ur garderoben!- Dagbok inledning

Ingen vill att våld i nära relation ska finnas därför ser vi inte signalerna trots att både förövare och offer finns runtomkring oss. Det kan vara en granne, kollega eller kusinen som alltid skämtar om sin fru på ett sätt som känns konstigt. Var tredje kvinna har varit i en destruktiv relation någon gång. Det är många! Information från BRÅ säger att endast 10 % polisanmäler våld i nära. Jag tror att det är ännu färre. Mörkertalet är gigantiskt!

Mina tankar efter konferensen #dödsorsakkvinna

Mina tankar efter konferensen #dödsorsakkvinna

Kvinnor och flickor blir mördade för att de älskat. De har inte begått något brott. De har älskat en person som inte har en aning om vad kärlek är. De har blivit brutalt mördade för att de ville leva sitt liv. De farligaste åren i en kvinnas liv är när hon föds och när hon lämnar en relation. Verkligheten som vi arbetar med och mot varje dag framträder i dess sanna form under konferensen #dödsorsakkvinna.

#metoo-incidenter är en säkerhetsrisk

#metoo-incidenter är en säkerhetsrisk

Tystnads- och maktkulturer som gynnar dem som bär sig illa åt. Det skapar rädsla och obalans vilket kan utgöra ett allvarligt hot mot grundläggande demokratiska funktioner i verksamheter som är viktiga för Sverige. Alla typer av diskriminering inom de operativa enheter som ska skydda land och medborgare, är ett säkerhetsproblem och bör behandlas som en risk för verksamheten.  

#metoo-incidenter är en säkerhetsrisk

Maria Larsson passade på att tacka överbefälhavare Micael Bydén för ett imponerade och föredömligt agerande i samband med Försvarsmaktens #metoo-upprop #givaktochbitihop, när han gästade Föreningen för Göteborgs Försvar den 4 nov 2019. Likheterna med Polisens...

Styrgruppen för #nödvärn avgår

#nödvärn är ingen motståndsrörelse! Det är en förstånds-rörelse! Tyvärr är det inte alla som förstått det och vi har kämpat i ständig motvind. Nu lämnar vi i styrgruppen över till nya krafter som kommer att utveckla det arbetet som har påbörjats. Reflektioner från...

– Jag kan inte göra mitt bästa som polis och chef!

Så svarar flera polischefer när #nödvärn ställer frågor om maktmissbruk, härskartekniker, den ideala polisen och vilka effekterna blir av trakasserier inom polisorganisationen för den anställde, för Polisen och för samhället. Idag ett år efter #metoo startade, gör vi...

Prenumerera
på bloggen

Pin It on Pinterest