Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/MchLibAutoloader.php on line 53 Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/RequestHandler.php on line 84 Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/Controllers/ModulesController.php on line 104 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2592 Om oss – Social navigation

Förändra världen genom utmaningsdriven innovation!

Vi tror att sociala innovationer utifrån ett brukarperspektiv, med tvärprofessionella fusioner är motorn i framtidens välfärd. Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation och kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter ur ett samhällsperspektiv.

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt!

 

Mind the gap!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras engagemang. Vi ser konsekvenser av att människor inte får rätt stöd och hjälp av myndigheter vid exempelvis brottsutsatthet. Vår ingång till och kunskap om detta är unik! Vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform, synliggöra problem samt främja ett aktivt förbättringsarbete, för ett socialt hållbart samhälle.

Det osynliga våldet

Det första området som vi adresserar vårt arbete, är våld. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer och som gör att man inte vill tro på dem som är utsatta för brott. Vi vill visa hur stor del av samhällsproblemen som bottnar i psykisk misshandel/ nedbrytning och det faktum att inga myndigheter har arbetsmetoder för att identifiera det hos sina klienter. Vilket i sin tur innebär att dessa människor får fel eller ingen hjälp.  Vår drivkraft är de utsatta barnens situation men vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet men får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Vi vill synliggöra det osynliga våldet genom att visa på konsekvenser som det medför för den enskilda människan och för samhället i stort. Först när alla har kunskap om våldets grundmekanismer kan vi minska våldets skadeverkningar.

Mörkertalet

Under många år har vi arbetat med människor som enklast kan definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. De är brottsutsatta men får inte rätt stöd av de myndigheter som har till uppdrag att hjälpa och skydda. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt.

De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande traumabeteende mm. Ingen tror på dem eller lyssnar när de ber om hjälp.

Detta är ett mycket stort och allvarlig problem. Forskning som vi stöder oss på visar att ca 1 miljon människor i Sverige är drabbade. Det är de som är mörkertalet.

Vår första sociala innovation var att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet är att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning samt att arbeta, direkt eller indirekt, med att hjälpa drabbade människor.

 

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Grunden för innovationer är en aktiv problemformulering. Den inhämtar vi genom omvärldsanalyser och hos de människor vi hjälper. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

För att kunna arbeta systematiskt så utgår vi ifrån den internationella standarden ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem, som arbetsverktyg för att främja en hög kvalité samt ISO 26000 som är standarden för socialt ansvarstagande.

 

Kriterier för våra projekt och för samarbete med oss

Vi lägger fortlöpande upp information om projektidéer och pågående projekt på hemsidan.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

  1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
  2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
  3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

 

De som vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete. Detta är vår utgångspunkt:

  1. Den som drabbas av brott eller annan utsatthet vill resa sig och leva fullvärdiga liv igen. Men den drabbade kan behöva stöd för att hantera situationen och läka igen, eftersom utsattheten för många innebär en krossad själv- och omvärldsbild.
  2. En human syn på förövare. Vi kommer framåt att arbeta med projekt som vänder sig även till förövare, så att de får hjälp med de problem som ligger till grund för deras brott. Inte sällan har de själva varit utsatta för brott.
  3. Det är viktigt för oss att synen på myndigheters arbete är konstruktiv och lösningsfokuserad.

Vi begränsar oss inte bara till våldsproblematiken utan kommer framåt även att arbeta med projekt riktade mot äldre, funktionshindrade, flyktingar, integrationsprojekt etc.

De plattformar som vi valt gör det möjligt för oss att arbeta i olika projekt och mot olika målgrupper för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

 

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll

 

 

Maria Larsson

Vd, Social Navigation & Innovation Sverige AB