Nedräkningen har börjat!

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET” Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap. Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar...
Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2016

Utmaningsdriven innovation är vår arbetsmodell för att hitta nya och konstruktiva lösningar på hur man kan arbeta med social utsatthet. Grunden för innovation är en aktiv problemformulering. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna...

En ljusning i sikte för de mest utsatta barnen i Sverige! 

Just nu pågår Reach for Changes acceleratorprogram för att ta fram idéer som gör livet bättre för barn! Tre intensiva dagar med utbildning och pitchning av sin idé inför jury. En fantastisk möjlighet att nätverka med andra sociala entreprenörer med smarta idéer som...
När skyddsnätet brister

När skyddsnätet brister

Så här kan vi hjälpa barn vid våld och övergrepp!  Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd. Det vill vi ändra på!  Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt...

Att hjälpa myndigheter att hjälpa rätt

Förändra världen genom utmaningsdriven innovation Vi tror att sociala innovationer utifrån ett brukarperspektiv, med tvärprofessionella fusioner är motorn i framtidens välfärd. Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven...

Vi vill vara med och skapa Ett MedMänskligare Samhälle!

Vi ser möjligheter där andra ser problem! Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan! Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete...