Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort……. Eller finns det andra sätt? Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och...
Haft en skön ledighet i sommar?

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt. Hur mår man när man...
Nedräkningen har börjat!

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET” Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap. Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar...
Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2016

Utmaningsdriven innovation är vår arbetsmodell för att hitta nya och konstruktiva lösningar på hur man kan arbeta med social utsatthet. Grunden för innovation är en aktiv problemformulering. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna...

En ljusning i sikte för de mest utsatta barnen i Sverige! 

Just nu pågår Reach for Changes acceleratorprogram för att ta fram idéer som gör livet bättre för barn! Tre intensiva dagar med utbildning och pitchning av sin idé inför jury. En fantastisk möjlighet att nätverka med andra sociala entreprenörer med smarta idéer som...