Workshop UtsattHet

Sveriges största workshop om brottsutsatthet!
Tillsammans tittar vi på konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Vi vänder oss främst till de brott där mörkertalet är som störst. Det är våld i nära relation och sexuella övergrepp, mot barn och vuxna. Där är anmälningsbenägenheten så låg som 10 %.

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du förövare? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd.
Demokratiskt, anonymt, och nationellt!
Workshopen är gratis och pågår i en dator nära dig, inte via telefon/surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.
TIPS! Ni kan använda workshopen i er arbetsgrupp för att bolla idéer och testa verktyget. För att komma till workshopen, klicka här.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

Bakgrund
Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Detta är ett unikt tillfälle för dig att påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

Välkommen att delta!
Maria Larsson, Vd Social Navigation

Arrangör av workshopen är:
Social Navigation & Innovation Sverige AB,
maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

#JAG ÄR MÖRKERTALET

 

Välkommen till en workshop där vi identifierar mörkertalet!

Vi lyfter på konsekvenser av brottsutsatthet och av att inte få rätt stöd av samhället vid brott.

När: Den 13 september, Ca kl 13.40-14.30

Var: På Stora Sociala Företagsdagen, Posthotellet i Göteborg.

Du kan även delta i workshopen via din dator men får inte riktigt samma ledning och upplevelse av workshopen. Men du får en rapport automatiskt till din mail med allt vi kommit fram till. Du hittar länk här och workshopen aktiveras när vi startar ca kl 13.40.

Det är en workshop men vi lyfter två perspektiv:

 1. #Jag är mörkertalet. – ur brottsutsattas perspektiv
 2. Hur kan vi minska mörkertalet?- Ur samhällets perspektiv

Välj det perspektiv som intresserar dig mest eller växla mellan dem. Vi slår ihop perspektiven efter  ca 30 min workshop.

Mörkertalet är helt vanliga människor som försöker leva sitt liv trots att hen blivit utsatt för brott. En del klarar det bättre medan andra behöver mer stöd för att kunna forma ett gott liv efter ett stort trauma. Tyvärr faller många igenom skyddsnätet och hamnar i långvarigt socialt utanförskap.

Hjälp oss att identifiera mörkertalet så fler människor kan få ett gott liv!

/ Maria Larsson, vd Social Navigation

Du är även välkommen att delta i en större workshop om brottsutsatthet som pågår under hela september. Där lyfter vi problem runt brottsutsatthet ur sju olika perspektiv och bjuder in alla intressenter att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Du hittar information och länk här.

Vi arbetar med utmaningsdriven innovation för ett socialt hållbart samhälle!

Dags att titta UNDER stenarna! Vad döljer sig där?

Vi lyfter på stora samhällsproblem som våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn m.m. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd. Anonymt, storskaligt, nationellt och demokratiskt! Workshopen är gratis och pågår under hela september i en dator nära dig (inte via telefon)! Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

 

Bakgrund

Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

 

Detta är ett unikt tillfälle för dig att kunna påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

 

Välkommen!

Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

 

 

Vad händer sen………… efter brott?

Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket vanligt att brottsutsatthet leder till annat utanförskap. Det är dessa människor som vi kallar mörkertalet. De syns i statistiken men på fel ställen och får inte rätt stöd och hjälp.

Välkommen till Sveriges största workshop “UTSATTHET”den 1-30 september. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Syftet med workshopen är att fånga upp alla intressenter och ge dem en röst. Målet är att ringa in problem och hitta lösningar för att minska långa sjukskrivningar och socialt utanförskap till följd av brottsutsatthet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. Workshopen “UTSATTHET” (klicka på länken) pågår under hela september.

Allt gott!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangörer av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Vilka är intressenter vid brott?

Välkommen till Sveriges största workshop om konsekvenser av brottsutsatthet!

Under hela september bjuder vi in er som är intressenter, för att samla in era tankar, problem och idéer kring olika frågeställningar. Workshopen “UTSATTHET” är starten för vårt arbete att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för våld och självklart att minska det mänskliga lidandet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. För att komma bort från stuprörs-organisationstänk så ha vi valt att dela in intressenter i tex mötande- och beslutande personal istället för polis, socialtjänst och domstol.

Vilka är intressenter i workshopen?

 • Brottsutsatt. Det är du som är huvudintressent och äger egentligen frågan eftersom vi vill vrida debatten och arbetet till att utgå från ett brukarperspektiv.
 • Brottsutsattas anhöriga och nätverk i form av vänner och kollegor.  Det är mycket viktigt för oss att få ta del av era synpunkter på och erfarenheter av, samhällets stöd och hjälp efter brott.
 • Mötande personal vid myndigheter. Du har ett av de allra viktigaste jobben i samhället. Att möta utsatta människor och ditt bemötande kan betyda läkning eller förvärrat trauma. Vad behöver du för verktyg?
 • Beslutande tjänsteman vid myndigheter. Vilka svårigheter och utmaningar möter du i ditt jobb? Har du tankar och idéer på vad som kan göras bättre?
 • Stödorganisationer. Hur ser du på att svåra samhällsproblem som tex våld i nära relation till stor del ligger på frivilliga insatser? Hur kan man använda den kunskap som finns hos er?
 • Politiker. Vad ser du för möjlighet att arbeta med lösningar istället för problem?
 • Media/ journalister. Hur kan du skriva om brott och brottsutsatthet så att det blir nära och begripligt?
 • Övriga. Vill du delta utan att hamna i en grupp. Välkommen även du!

Förövare är också en intressent. Utan förövare, inget brott. Om vi ska hitta nya vägar att minska antalet brott så måste detta perspektiv med. Men vi har valt att inte ha ett grupp-id med det namnet för att det inte ska vara traumatiserande för brottsutsatta att medverka vid denna workshop.

Välkomna att delta! Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör för workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort…….

Eller finns det andra sätt?

Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och kunskap tas tillvara hos olika organisationer och myndigheter!

Vill du hjälpa oss att göra världen till en bättre plats?

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi vill fånga upp hur både professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen pågår under hela september och det är gratis att delta.

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt.

Hur mår man när man lever i ett helvete som inga andra vet om? Våldet är alltid närvarande även om själva slaget eller övergreppet kan komma mer sällan. Ett sjukt katt och råtta-spel.

Det tar mycket lång tid att läka efter att våldet har upphört/ avbrutits. Resultatet blir ofta att många inte klarar av att behålla sitt arbete och blir långvarigt sjukskrivna.

Hur kan vi vända denna negativa spiral? Hur borde vägen se ut från brottsutsatthet till självständighet och värdighet.

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi fokuserar vi främst på våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn. Vi vill både fånga upp hur professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere under hela september.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på frågor som stigma/skam, brott/straff och trauma/läkning. Vi tar även upp vad ord och bemötande har för betydelse.

Samt den intressanta twisten om man verkligen ska anmäla brott om det finns risk att man anses som anmälningsbenägen eller inte trovärdig? Har vi ett skyddsnät som slagit knut på sig själv?

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET”

Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap.

Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar med media eller intresse/stödorganisation? Då är du välkommen att delta genom att skriva dina erfarenheter och synpunkter. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen startar den 1 september och pågår hela månaden.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på alla stenar och låter alla få sin röst hörd. Tillsammans söker vi NYA lösningar på samhällsutmaningar vid brottsutsatthet!

Välkommen att tänka – Tillsammans!

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Årsberättelse 2016

Utmaningsdriven innovation är vår arbetsmodell för att hitta nya och konstruktiva lösningar på hur man kan arbeta med social utsatthet. Grunden för innovation är en aktiv problemformulering. Att välja att se problem som en utmaning är en förutsättning för att kunna arbeta lösningsfokuserat. Vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhets-baserad kunskap för att göra verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

Vi använder sociala innovationer för att överbrygga de glapp som vi upptäcker i samhället. Glappet kan finnas mellan lagstiftning och tillämpning eller vad myndigheter tror att de gör och vad det faktiska utfallet blir av deras insatser. För att få uppmärksamhet kring våra lösningar och driva igång utvecklingen i samhället så startar vi projekt som synliggör möjligheterna till förbättring.

 

Spännande ”Cross-kitchen”-utbyte mellan olika branscher

För att hitta nya ingångar så använder vi oss av vedertagna koncept som redan används av andra branscher tex ISO9001 för kvalitetsstyrning eller systematiskt skyddsarbete.

Vi ser möjligheter där andra ser problem!

 

Verksamhetsåret 2016

Välkommen att följa med på vår resa.

Detta är vårt startup-år och det området vi börjar med är det svåraste och mest stigmatiserade av allt. Nämligen sexuella övergrepp mot barn. Vi vill synliggöra de mekanismer som finns bakom våld och övergrepp. Men även de mänskliga reaktioner/ sociala koder som gör att våld och övergrepp kan fortsätta mitt ibland oss utan att man ser eller förstår vad som händer. Det är samma mekanismer som gör att man ofta inte tror på de som är utsatta för brott.

Vår drivkraft är främst de utsatta barnens situation och vi väljer att fokusera på själva problemet. Barn är aldrig problemet. Men barn får väldigt stora problem när vuxna inte gör rätt saker.

Det osynliga våldet

Vår första sociala innovation var att starta organisationen DOLT- Det osynliga våldet som en fristående insamlingsstiftelse, läs mer på www.dolt.nu . Syftet med insamlingsstiftelsen är att kunna samla in medel för att kunna förverkliga de lösningar och innovationer som vi tror kommer att göra stor skillnad i samhället.

Mörkertalet

De människor som vi arbetar med kan enklast definieras som “mörkertalet”. De syns inte i statistiken. Eller rättare sagt, de syns i statistiken men på fel ställen. Som en direkt följd av att inte få rätt hjälp så kraschar dessa människor på olika sätt. De blir sjukskrivna av psykisk ohälsa, utbrändhet, ptsd eller somatiska sjukdomar. De självmedicinerar och fastnar i missbruk. Vi möter barn som mår extremt dåligt, har självskadebeteenden, gör suicidförsök, blir hemmasittande från skolan, har ADHD-liknande beteenden som beror på trauman.

Kriterier för våra projekt

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

 1. Lindra konsekvenser av eller arbeta preventivt mot brott
 2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd
 3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet

De vi samarbetar med måste ha en human människosyn och en samsyn på hur man ser på myndigheters arbete.

Vi hjälper myndigheter att hjälpa rätt!

 

DOLT-Det osynliga våldet

doltpojken

Har du blivit utsatt för mobbning på skola eller arbetsplats, våld i nära relation, sexuella övergrepp, blivit ”solochvårad” på pengar och känslor eller fastnat i en sektliknande organisation? Oavsett kön, ålder eller etnicitet så mår man mycket dåligt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur mekanismerna för psykisk misshandel och nedbrytning ser ut.

 

Vi tror att det går att arbeta på ett mer konstruktivt sätt med exempelvis psykisk ohälsa, suicid, missbruk och självskadebeteenden om vi tar in dimensionen psykisk misshandel/nedbrytning som en faktor. Det saknades en plattform för kunskapsspridning och påverkansarbete i denna fråga som faktiskt är helt osynligt i samhället men som enligt våra beräkningar drabbar minst en miljon människor i Sverige lider av. Därför startades insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet.

Stiftelseförordnande

 1. Att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning genom opinionsbildning samt projekt som syftar till att höja kunskapen inom detta område.
 2. Att starta, driva eller finansiera verksamhet för att på olika sätt stödja och hjälpa de som är drabbade av psykisk- misshandel och nedbrytning eller konsekvenserna av detsamma. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som ska prioriteras.
 3. Stödja eller initiera forskning eller andra projekt för att öka kunskapen om psykisk- misshandel och nedbrytning eller om konsekvenserna av detsamma och som går i linje med stiftelsens stadgar.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter -i ett samhällsperspektiv!

 

Projekt Skyddsnät

Vad händer när skyddsnätet brister?

Man räknar med att minst 300 000 barn i Sverige far illa på olika sätt. För 100 000 av dem är läget mycket allvarligt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation. Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra.

Trots detta saknas fungerande riktlinjer för att upptäcka och metoder för att hjälpa dessa barn.

Under vintern 2016 startades Projekt Skyddsnät där syftet är att barns rättigheter ska tas tillvara i praktiken, inte bara i ord. För vad hjälper det utsatta barn om riksdagen tillsätter utredningar för att se om lagarna ska skärpas när knappt någon blir dömd för sexuella övergrepp mot barn?

Vi vill ta fram en metod som ska bli ett digitalt verktyg utifrån ISO 9001 där myndigheter får hjälp att göra rätt saker vid våld och sexuella övergrepp mot barn. Verktyget ska också vara ett hjälpmedel för barn och anhöriga att få veta var rätt hjälp finns.  Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftning. Att falla igenom skydds-systemet eller hamna ”mellan stolarna” ska inte längre vara möjligt.

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

 1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen.

Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.

 1. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
 2. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Det blir en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem samt ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande.

 

Intressenter

Intressentmodell

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

Almedalen

Under tre dagar i Almedalen fanns vi på plats för att prata om hur innovationer kan möta sociala utmaningar i samhället.  Vi fokuserade främst på att prata om Projekt Skyddsnät. Sökte upp politiker, organisationer, forskare och andra människor som på olika sätt hjälper barn att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Vi fick positiv respons för vårt unika sätt att arbeta med barns utsatthet. Men ämnet är svårt och komplext vi insåg efter många samtal och möten att många inte klarar av att ta till sig hur stort detta problem är och hur allvarliga konsekvenser det blir för enskilda människor och för samhället.

Dessa erfarenheter tog vi med oss för att kunna belysa problemet ur fler håll och ”paketera” om innehållet så det passar mottagaren. Vårt sätt att tänka kring utsatthet följer inte de traditionella modeller som myndigheter normalt arbetar efter. Det blev många intressanta diskussioner som vi tog med oss hem och vidareutvecklade under hösten.

Almedalen är en fantastisk mötesplats som gav oss stora möjligheter till att utveckla vårt arbete samt att påverka andras sätt att arbeta!

dsc_0590

Reach for Change

Under hösten fick vi det glädjande beskedet att vi gått vidare i Kinnevikskoncernens stora årliga tävling, Reach for Change. Tävlingen syftar till att vaska fram idéer som gör livet bättre för barn i Sverige. Vinnaren får olika former av stöd under flera år så att sociala entreprenörer ska kunna utveckla sina idéer utan den ekonomiska stressen som alltid följer i spåren för dem som vill nytt och annorlunda.

 

Vårt bidrag var Projekt Skyddsnät.  Under en helg i Stockholm fick vi träffa de andra tävlande och lära oss mer om allt, från hur man pitchar sin idé till hur man skalar upp sin verksamhet. Tyvärr gick vi inte vidare till den slutliga finalen men vårt avancemang i tävlingen visade ändå att vi är på rätt väg!

 

Vi summerar vårt arbete under året kopplat till de event och kontaktytor där vi deltagit.

Det finns många bra idéer som inte riktigt får fart. Sociala entreprenörer är hänvisade till tävlingar och goodwill-satsningar av enskilda privata företag som har det som sitt CSR-arbete. Det passar för mindre och avgränsade projekt som kan matchas med just det företagets image. Men det är svårt att komma fram med systemförändrande innovationer för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns helt enkelt ingen plattform för det idag.

Men vi ser framåt! Regeringen börjar tänka i nya banor och uppmanar samhällsaktörer att vara med att lösa stora och svåra samhällsproblem.  Hur det ska gå till vet vi ännu inte.

Social Navigations önskelista!

 1. En plattform där större sociala innovationer kan fångas upp och leda till en positiv samhällsutveckling.
 2. En innovationssluss hos varje myndighet dit man kan lämna in idéer och förslag som kan förbättra eller förenkla i deras verksamhet. Idag måste alla innovatörer som arbetar med lösningar försöka göra sig hörda i bruset av missnöje och problem.
 3. Innovationsmentor för coachning genom olika utvecklingsfaser för sociala entreprenörer.

 Lösningar finns i samverkan, kommunikation och information

 

Ett nytt och innovationsrikt år tillönskas oss alla!

Maria Larsson, Vd och grundare av Social Navigation & Innovation Sverige AB

 

 

En ljusning i sikte för de mest utsatta barnen i Sverige! 

dsc_0590

Just nu pågår Reach for Changes acceleratorprogram för att ta fram idéer som gör livet bättre för barn! Tre intensiva dagar med utbildning och pitchning av sin idé inför jury. En fantastisk möjlighet att nätverka med andra sociala entreprenörer med smarta idéer som ska göra vår värld till en bättre plats för barn!

Vi bidrar med Projekt Skyddsnät.
Idag ser det mörkt ut för ett barn i Sverige som behöver hjälp. När ett barn får fel eller ingen insats av myndigheter så kan man inte överklaga.

Barnombudsmannen och Justitieombudmannen kan inte gå in i enskilda ärenden. En Ivo-anmälan leder endast till granskning av hur socialkontoret utfört sitt arbete men leder inte till någon förändring för barnet.

Projekt Skyddsnät är en metod som kartlägger myndigheters insatser vs utfall, vid anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Kartläggningen kopplas mot lagstiftningen och blir på så sätt ett verktyg för att se var systemfel och avvikelser sker hos inblandade myndigheter.

Med denna metod kan vi få myndigheter att göra rätt från början eller rätta till felaktiga beslut. Det minskar risken för fortsatta övergrepp och påskyndar läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.