Workshop UtsattHet

Sveriges största workshop om brottsutsatthet!
Tillsammans tittar vi på konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Vi vänder oss främst till de brott där mörkertalet är som störst. Det är våld i nära relation och sexuella övergrepp, mot barn och vuxna. Där är anmälningsbenägenheten så låg som 10 %.

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du förövare? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd.
Demokratiskt, anonymt, och nationellt!
Workshopen är gratis och pågår i en dator nära dig, inte via telefon/surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.
TIPS! Ni kan använda workshopen i er arbetsgrupp för att bolla idéer och testa verktyget. För att komma till workshopen, klicka här.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

Bakgrund
Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Detta är ett unikt tillfälle för dig att påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

Välkommen att delta!
Maria Larsson, Vd Social Navigation

Arrangör av workshopen är:
Social Navigation & Innovation Sverige AB,
maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

#JAG ÄR MÖRKERTALET

 

Välkommen till en workshop där vi identifierar mörkertalet!

Vi lyfter på konsekvenser av brottsutsatthet och av att inte få rätt stöd av samhället vid brott.

När: Den 13 september, Ca kl 13.40-14.30

Var: På Stora Sociala Företagsdagen, Posthotellet i Göteborg.

Du kan även delta i workshopen via din dator men får inte riktigt samma ledning och upplevelse av workshopen. Men du får en rapport automatiskt till din mail med allt vi kommit fram till. Du hittar länk här och workshopen aktiveras när vi startar ca kl 13.40.

Det är en workshop men vi lyfter två perspektiv:

 1. #Jag är mörkertalet. – ur brottsutsattas perspektiv
 2. Hur kan vi minska mörkertalet?- Ur samhällets perspektiv

Välj det perspektiv som intresserar dig mest eller växla mellan dem. Vi slår ihop perspektiven efter  ca 30 min workshop.

Mörkertalet är helt vanliga människor som försöker leva sitt liv trots att hen blivit utsatt för brott. En del klarar det bättre medan andra behöver mer stöd för att kunna forma ett gott liv efter ett stort trauma. Tyvärr faller många igenom skyddsnätet och hamnar i långvarigt socialt utanförskap.

Hjälp oss att identifiera mörkertalet så fler människor kan få ett gott liv!

/ Maria Larsson, vd Social Navigation

Du är även välkommen att delta i en större workshop om brottsutsatthet som pågår under hela september. Där lyfter vi problem runt brottsutsatthet ur sju olika perspektiv och bjuder in alla intressenter att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Du hittar information och länk här.

Vi arbetar med utmaningsdriven innovation för ett socialt hållbart samhälle!

Dags att titta UNDER stenarna! Vad döljer sig där?

Vi lyfter på stora samhällsproblem som våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn m.m. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Tillsammans ringar vi in problem och utvecklar nya metoder att arbeta brottsförebyggande och hjälpa brottsutsatta att få ett bra liv!

Är du brottsutsatt eller anhörig/nätverk? Är du volontär i en organisation där det finns brottsutsatta människor? Är du polis, socialsekreterare eller arbetar med familjerätt/ domstol? Är du politiker?

Då är du välkommen till workshopen UTSATTHET där vi låter alla intressenter göra sin röst hörd. Anonymt, storskaligt, nationellt och demokratiskt! Workshopen är gratis och pågår under hela september i en dator nära dig (inte via telefon)! Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras.

Syftet med workshopen är att:

 • Samla in kunskaper och erfarenheter från alla intressenter runt brottsutsatta
 • Identifiera systemfel och avvikelser så vi vet vart vi ska rikta våra insatser framåt

Målet är att:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter och stödorganisationer runt brottsutsatta.
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

 

Bakgrund

Vi tror att alla som har kunskap om brott och brottsutsatthet har något att bidra med. Men detta är ett mycket känsligt område, både för brottsutsatta och för professionella med sekretess. Därför har vi valt ett digitalt gruppbeslutsstödsystem som har funktionen anonymisering. Detta system används redan av myndigheter med sekretesskrav i andra länder. Läs mer här.

Instruktion

 • Klicka på länken för att komma till workshopen UTSATTHET.
 • Man deltar anonymt men har en grupp-id. I början uppger man namn och mail men är sedan anonym under det team/grupp-id som man väljer. Läs mer om olika grupp-id/intressenter. Det är bara systemet som vet om din mail och det är för att du ska kunna få en rapport när workshopen är klar eller inbjudan till en ny fördjupad del av olika ämnen i workshopen. Det sker automatiskt och ingen annan ser din mail.
 • Titta igenom workshopen och fundera på vad du vill bidra med. Frågorna är öppet ställda för att olika grupper ska kunna svara. Det är anledningen till att vi valt att ha grupp-id. Då kan vi se vad de olika grupperna möter för utmaningar och vilka behov de har.
 • Allas synpunkter sparas och ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

 

Detta är ett unikt tillfälle för dig att kunna påverka samhällsutvecklingen. Genom att berätta om dina erfarenheter ger du oss möjlighet att omvandla problem till lösningar.

Vi har ett intersektionellt perspektiv och arbetar för alla människors rättigheter oavsett kön, ålder, ursprung och sexuell tillhörighet. Vi kopplar vårt arbete till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Agenda 2030 för ett hållbart samhälle.

 

Välkommen!

Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

 

 

Vad händer sen………… efter brott?

Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket vanligt att brottsutsatthet leder till annat utanförskap. Det är dessa människor som vi kallar mörkertalet. De syns i statistiken men på fel ställen och får inte rätt stöd och hjälp.

Välkommen till Sveriges största workshop “UTSATTHET”den 1-30 september. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Syftet med workshopen är att fånga upp alla intressenter och ge dem en röst. Målet är att ringa in problem och hitta lösningar för att minska långa sjukskrivningar och socialt utanförskap till följd av brottsutsatthet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. Workshopen “UTSATTHET” (klicka på länken) pågår under hela september.

Allt gott!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangörer av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Vilka är intressenter vid brott?

Välkommen till Sveriges största workshop om konsekvenser av brottsutsatthet!

Under hela september bjuder vi in er som är intressenter, för att samla in era tankar, problem och idéer kring olika frågeställningar. Workshopen “UTSATTHET” är starten för vårt arbete att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för våld och självklart att minska det mänskliga lidandet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. För att komma bort från stuprörs-organisationstänk så ha vi valt att dela in intressenter i tex mötande- och beslutande personal istället för polis, socialtjänst och domstol.

Vilka är intressenter i workshopen?

 • Brottsutsatt. Det är du som är huvudintressent och äger egentligen frågan eftersom vi vill vrida debatten och arbetet till att utgå från ett brukarperspektiv.
 • Brottsutsattas anhöriga och nätverk i form av vänner och kollegor.  Det är mycket viktigt för oss att få ta del av era synpunkter på och erfarenheter av, samhällets stöd och hjälp efter brott.
 • Mötande personal vid myndigheter. Du har ett av de allra viktigaste jobben i samhället. Att möta utsatta människor och ditt bemötande kan betyda läkning eller förvärrat trauma. Vad behöver du för verktyg?
 • Beslutande tjänsteman vid myndigheter. Vilka svårigheter och utmaningar möter du i ditt jobb? Har du tankar och idéer på vad som kan göras bättre?
 • Stödorganisationer. Hur ser du på att svåra samhällsproblem som tex våld i nära relation till stor del ligger på frivilliga insatser? Hur kan man använda den kunskap som finns hos er?
 • Politiker. Vad ser du för möjlighet att arbeta med lösningar istället för problem?
 • Media/ journalister. Hur kan du skriva om brott och brottsutsatthet så att det blir nära och begripligt?
 • Övriga. Vill du delta utan att hamna i en grupp. Välkommen även du!

Förövare är också en intressent. Utan förövare, inget brott. Om vi ska hitta nya vägar att minska antalet brott så måste detta perspektiv med. Men vi har valt att inte ha ett grupp-id med det namnet för att det inte ska vara traumatiserande för brottsutsatta att medverka vid denna workshop.

Välkomna att delta! Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

 

Arrangör för workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

 

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort…….

Eller finns det andra sätt?

Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och kunskap tas tillvara hos olika organisationer och myndigheter!

Vill du hjälpa oss att göra världen till en bättre plats?

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi vill fånga upp hur både professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen pågår under hela september och det är gratis att delta.

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt.

Hur mår man när man lever i ett helvete som inga andra vet om? Våldet är alltid närvarande även om själva slaget eller övergreppet kan komma mer sällan. Ett sjukt katt och råtta-spel.

Det tar mycket lång tid att läka efter att våldet har upphört/ avbrutits. Resultatet blir ofta att många inte klarar av att behålla sitt arbete och blir långvarigt sjukskrivna.

Hur kan vi vända denna negativa spiral? Hur borde vägen se ut från brottsutsatthet till självständighet och värdighet.

Den 1 september startar workshopen “UTSATTHET” som handlar om konsekvenser av brott. Vi fokuserar vi främst på våld i nära relation och sexuella övergrepp mot barn. Vi vill både fånga upp hur professionella och utsatta upplever det stöd som finns i samhället. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere under hela september.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på frågor som stigma/skam, brott/straff och trauma/läkning. Vi tar även upp vad ord och bemötande har för betydelse.

Samt den intressanta twisten om man verkligen ska anmäla brott om det finns risk att man anses som anmälningsbenägen eller inte trovärdig? Har vi ett skyddsnät som slagit knut på sig själv?

 

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET”

Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap.

Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar med media eller intresse/stödorganisation? Då är du välkommen att delta genom att skriva dina erfarenheter och synpunkter. All medverkan är anonym och sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Workshopen startar den 1 september och pågår hela månaden.

Vi hoppas att detta ska bli Sveriges största workshop där vi lyfter på alla stenar och låter alla få sin röst hörd. Tillsammans söker vi NYA lösningar på samhällsutmaningar vid brottsutsatthet!

Välkommen att tänka – Tillsammans!

Allt gott tills vi ses!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangör av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com