Genom att digitalisera hjälp till brottsutsatta kan vi skala upp och ge alla drabbade rätt stöd. # Våldtech är namnet på vårt digitala arbetssätt där vi adresserar stora och svåra samhällsutmaningar inom brottsutsatthet.  På detta sätt kan vi exempelvis nå de som drabbas av våld i nära relation i ett tidigare skede och förhindra att våldet eskalerar.

Vi ser följande fördelar med #Våldtech:

  • Minskat mänskligt lidande och utanförskap
  • Minskat mörkertal när fler får hjälp
  • Förbättrad samhällsservice
  • Minskad belastning på sjukvård, socialförsäkring, polis, domstol

Vi söker samarbetspartners och finansiärer som drivs av samma mål. Ett socialt hållbart samhället för alla!

/Maria Larsson, Vd Social Navigation
Tel: 0708384848
maria.larsson@socialnavigation.se