Genom nya sätt att inkludera och involvera alla intressenter, kan vi minska dessa stora samhällsproblem!

Vi söker samarbetspartners för att starta ett innovationslabb med delfinansiering från Vinnova. Vi vill förbättra arbetssätten kring hur man tittar på konsekvenser av brott, för den brottsutsatte och för samhället. Tillsammans kan vi ringa in problem och utveckla nya lösningar – demokratiskt och kreativt. Detta arbete ska kunna skalas upp nationellt.

Vi vill bland annat lyfta stora samhällsproblem som “Våld i nära relation” och “Sexuella övergrepp” där anmälningsbenägenheten är låg och mörkertalet stort. De flesta som utsätts måste idag hantera sin situation helt själva och vi ser att dessa människor istället återfinns under helt andra diagnoser som till exempel psykisk ohälsa, somatiska sjukdomar, utbrändhet, suicid och självskadebeteende. Ofta med långa sjukskrivningar, arbetslöshet eller annat socialt utanförskap som följd. Att identifiera mörkertalet är grunden för att kunna utforma rätt insatser och rätt dimensionerad samhällsservice.

Vi använder ett digitalt verktyg som förenklar arbetsprocesser och underlättar för att fokusera på rätt områden. Verktyget används redan med framgång av polis och socialtjänst i Storbritannien där man bland annat har effektiviserat arbetssätten kring ”Abused Child” och ”Cold Case Murder”. Vi vill applicera detta verktyg i Sverige inom viktiga sociala områden.

 

Utdrag ur Vinnovas utlysningstext:  
“Syftet med utlysningen Social innovation mot segregation är att finansiera innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.

Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:

  1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  2. Lyfta skolorna och elevernas resultat
  3. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  4. Bekämpa brottsligheten

Samtliga finansierade projekt förväntas bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.

Erbjudandet riktar sig till aktörer inom olika sektorer som går samman för att utveckla och testa nya lösningar på identifierade problem som kan minska segregationen i samhället.”

Här hittar du hela utlysningen.

 

Vi svarar på tre av Vinnovas utmaningar

Då vi lyfter brottsutsatthet som en faktor, har vi möjlighet att adressera följande utmaningar:

  1. Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  2. Stärka samhällsservicen 
  3. Bekämpa brottsligheten

Samarbetspartner
Vilka samarbetspartners söker vi? Arbetar du med brottsprevention, brottsutsatthet, våld i nära relation, arbetslöshet, sjukskrivningar eller angränsade områden? Då kan det vara dig vi söker för att tillsammans ta oss an dessa utmaningar.

Våra samarbetspartners bidrar med tid som delfinansiering. Vinnova bidrar med hälften av projektbudgeten om allt går i lås. Om du är intresserad så hör av dig omgående eftersom ansökningstiden för denna utlysning går ut den 27 september.

Medfinansiering sker med tid och kan ses som kompetensutveckling för era anställda som medverkar i innovationslabben. Det blir även en verksamhetsutveckling för hela er organisation – helt gratis- eftersom vi tar upp frågor som berör er.

Låter detta intressant?

Maila eller ring:  maria.larsson@socialnavigation.se   Tel: 0708384848

Vill du veta mer om hur vi arbetar med samhällsutveckling? Logga in på Sveriges största workshop om brottsutsatthet  eller läs mer på vår hemsida.

 

VI ARBETAR MED UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE!