Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket vanligt att brottsutsatthet leder till annat utanförskap. Det är dessa människor som vi kallar mörkertalet. De syns i statistiken men på fel ställen och får inte rätt stöd och hjälp.

Välkommen till Sveriges största workshop “UTSATTHET”den 1-30 september. Tillsammans tittar vi på de långsiktiga konsekvenserna av brott. Syftet med workshopen är att fånga upp alla intressenter och ge dem en röst. Målet är att ringa in problem och hitta lösningar för att minska långa sjukskrivningar och socialt utanförskap till följd av brottsutsatthet.

Det är gratis att medverka och allt sker via den digitala mötesplattformen Meetingsphere. Alla deltagarna är anonyma men man väljer vilken grupp av intressenter man tillhör vid inloggning. Workshopen “UTSATTHET” (klicka på länken) pågår under hela september.

Allt gott!/ Maria Larsson, Vd Social Navigation

 

Arrangörer av workshopen är:

Social Navigation & Innovation Sverige AB, maria.larsson@socialnavigation.se

Clever Collaboration Group AB, pierre.wettergren@ccgeurope.com