Vad händer sen………… efter brott?

Vad händer sen………… efter brott?

Var kan vi se konsekvenser av brottsutsatthet? Psykisk ohälsa, självskadebeteende, sexuellt riskbeteende, suicidförsök, posttraumatiskt stress syndrom och stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet är exempel på vad som kan vara konsekvenser av brott. Det är mycket...
Vilka är intressenter vid brott?

Vilka är intressenter vid brott?

Välkommen till Sveriges största workshop om konsekvenser av brottsutsatthet! Under hela september bjuder vi in er som är intressenter, för att samla in era tankar, problem och idéer kring olika frågeställningar. Workshopen “UTSATTHET” är starten för vårt...
Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Hur löser vi stora och svåra samhällsproblem?

Man kör på i samma hjulspår som man alltid har gjort……. Eller finns det andra sätt? Vi tror på samverkansutveckling! Där vi kopplar ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap hos brottsutsatta. Win/win för alla om erfarenhet och...
Haft en skön ledighet i sommar?

Haft en skön ledighet i sommar?

Hur känns det att leva med våld i nära relation? Eller bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående? Tar våldet semester? Nej, det gör det ju såklart inte. Våldet finns där hela tiden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och hela året runt. Hur mår man när man...
Nedräkningen har börjat!

Nedräkningen har börjat!

Tio dagar kvar till workshopen “UTSATTHET” Den handlar om konsekvenser av brott i nära relation i syfte att minska långa sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap. Är du brottsutsatt, förövare, mötande personal, beslutande personal, politiker, jobbar...