dsc_0590

Just nu pågår Reach for Changes acceleratorprogram för att ta fram idéer som gör livet bättre för barn! Tre intensiva dagar med utbildning och pitchning av sin idé inför jury. En fantastisk möjlighet att nätverka med andra sociala entreprenörer med smarta idéer som ska göra vår värld till en bättre plats för barn!

Vi bidrar med Projekt Skyddsnät.
Idag ser det mörkt ut för ett barn i Sverige som behöver hjälp. När ett barn får fel eller ingen insats av myndigheter så kan man inte överklaga.

Barnombudsmannen och Justitieombudmannen kan inte gå in i enskilda ärenden. En Ivo-anmälan leder endast till granskning av hur socialkontoret utfört sitt arbete men leder inte till någon förändring för barnet.

Projekt Skyddsnät är en metod som kartlägger myndigheters insatser vs utfall, vid anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Kartläggningen kopplas mot lagstiftningen och blir på så sätt ett verktyg för att se var systemfel och avvikelser sker hos inblandade myndigheter.

Med denna metod kan vi få myndigheter att göra rätt från början eller rätta till felaktiga beslut. Det minskar risken för fortsatta övergrepp och påskyndar läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.