Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/MchLibAutoloader.php on line 53 Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/RequestHandler.php on line 84 Notice: spl_autoload_register(): Argument #2 ($do_throw) has been ignored, spl_autoload_register() will always throw in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/engine/Controllers/ModulesController.php on line 104 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/c/7/c/socialnavigation.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2592 När skyddsnätet brister – Social navigation

Så här kan vi hjälpa barn vid våld och övergrepp! 

Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd.

Det vill vi ändra på! 

Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation.

Alla förstår att en vardag med våld, övergrepp eller försummelse inte är bra. Trots detta saknas fungerande riktlinjer och metoder hos myndigheter för att upptäcka och hjälpa dessa barn.

Vi tar fram ett verktyg för att synliggöra barnets behov av stöd och skydd. Metoden går ut på att kartlägga myndigheters insatser och koppla dem till lagstiftningen. Då blir det synligt var skyddsnätet brister.

Projekt Skyddsnät

Att falla igenom skyddssystemet eller hamna “mellan stolarna” blir inte längre möjligt. Detta är en brukarrevision med tydligt fokus på läkning, stöd och skydd till samhällets- och medborgarnas tjänst.

 

Utredning av information

 

Metoden erbjuder verktyg på flera plan:

  1. Visar vilket stöd som erbjuds och var den brottsutsatta familjen kan söka hjälpen. Fungerar som ett utvärderingsverktyg för den som söker stöd.
  2. Underlättar kommunikation mellan den brottsutsatta familjen och utförandepersonal i mötande verksamhet.
  3. Möjliggör för myndigheter och organisationer att göra ett aktivt förbättringsarbete för ett socialt hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030

Syftet med metoden är att tidigt i processen fånga upp avvikelser och gynna myndighets-samverkan samt ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitets, arbetsmiljö och brukarperspektiv.

För att kunna arbeta systematiskt vid framtagning av denna metod används den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 18001 standard för arbetsmljö samt ISO 26000 standard för socialt ansvarstagande.

Intressentmodell

Intressenter

 

Det angår oss alla!

Vi ser stora möjligheter till besparingar, både ekonomiskt och mänskligt. Samhällets resurser tas omhand på ett mer effektivt sätt när människor får rätt hjälp i rätt tid.

Vi söker samarbete med alla som har kunskap om viktiga pusselbitar för helhetsbilden av stöd och skydd till brottsutsatta barn.

Vi söker även finansiering av olika samhällsaktörer inom social innovation, samhälls- och verksamhetsutveckling, för att kunna genomföra Projekt Skyddsnät.

Tillsammans kan vi effektivisera myndighetsprocessen, minimera risken för fortsatta övergrepp och påskynda läkning och traumabearbetning hos utsatta barn och deras anhöriga.

 

Projektet drivs av

Social Navigation & Innovation Sverige AB och

Insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet

Vi kommer med konstruktiva lösningar på stora och allvarliga samhällsproblem inom den sociala sektorn. Genom att koppla ihop olika professioner, forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gör vi verklig skillnad för de mest utsatta i vårt samhälle!

 

 

Vår affärsidé är att driva påverkansarbete i projektform, synliggöra problem samt främja ett aktivt förbättringsarbete, för ett socialt hållbart samhälle.

De projekt vi investerar i ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

  1. Lindra konsekvenser av eller verka preventivt mot brott.
  2. Främja läkning eller erbjuda hjälp/stöd.
  3. Synliggöra mekanismer bakom social utsatthet.

Vår övertygelse är att det går att förändra världen om viljan och drivkraften från många människor riktas åt samma håll.

 

Läs gärna mer på: www.socialnavigation.se

Välkommen att ta kontakt: info@socialnavigation.se