Vi ser möjligheter där andra ser problem!

Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan!

Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete till alla de stora samhällsproblemen inom den sociala sektorn och driver konkreta projekt som direkt eller indirekt hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. 

De flesta vet att det finns problem i samhället och att myndigheter inte har tillräckligt med resurser.  Vi vill visa på hur de problemen uppkommer, var de tar sig uttryck och vad man kan göra åt det. Vår ingång till och kunskap om detta är så unik att vi siktar på att bli störst i Sverige inom sociala innovationer.  

Vi vill hjälpa myndigheterna att hjälpa rätt!