Att hjälpa myndigheter att hjälpa rätt

Förändra världen genom utmaningsdriven innovation Vi tror att sociala innovationer utifrån ett brukarperspektiv, med tvärprofessionella fusioner är motorn i framtidens välfärd. Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven...

Vi vill vara med och skapa Ett MedMänskligare Samhälle!

Vi ser möjligheter där andra ser problem! Vi arbetar med mänskliga rättigheter i ett samhällsperspektiv men utgår från den lilla människan! Social Navigation & Innovation Sverige AB arbetar enligt modellen utmaningsdriven innovation.  Vi adresserar vårt arbete...